Rozvoj výzkumné organizace

Seznam vědecko-výzkumných záměrů řešených v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MuP v roce 2016

Hlavní řešitel(ka)Název aktivity
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.  Proměny Evropské unie v kontextu aktuálních globálních výzev politického a ekonomického charakteru
Mitchell A. Belfer, Ph.D. Příprava a vydání 4 tištěných čísel odborného časopisu CEJISS (Central European Journal of International and Security Studies) 
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.  Iberoamerické centrum MUP 
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. Soumrak osvícenství: Západní myšlení v kontextu světového systému v letech 1789 až 1871
Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Centrum bezpečnostních studií (C4SS)
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Středoevropská politika
Prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Komunikace v podmínkách vícejazyčnosti
PhDr. Jakub Charvát, Ph.D. Princip degresivní proporcionality při volbách  do EP a rozdělení mandátů členským státům EU 
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Acta MUP
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Vývoj v oblasti autorskoprávní a průmyslově právní ochrany
Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Formování kritického zájmu o média a populární kulturu v českém prostředí: východiska, osobnosti, polemiky
PhDr. Petr Just, Ph.D. Czech Democracy 1993-2018
Prof. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Veřejná správa a lidská práva
Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. Politické struktury a občanská společnost Indické republiky
Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Výzkum mezinárodních ekonomických vztahů
PhDr. Martin Lachout, Ph.D. Zkoumání stavu česko-německého bilingvismu v současnosti 
Ing. Lea Melnikovová, Ph.D. Země Střední Asie – noví hráči ve světové ekonomice a jejich význam pro vnější ekonomické vztahy České republiky
Mgr. Eva Niklesová, Ph.D. Proměny mediálního diskurzu české politické komunikace
Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. Centrum indo-pacifických studií: Mapping and Interpreting International Relations in the Indo-Pacific 
Ing. Břetislav Tureček Společenské proměny a konstanty Blízkého východu a jejich dopady na okolní svět – bezpečnostní aspekty