Školné a poplatky

Bakalářské a magisterské studium

 • prezenční forma
  55.000,- Kč/ 2.099,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  29.000,- Kč/ 1.107,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  48.000,- Kč/ 1.832,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  25.000,- Kč/ 955,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma – studium se slevou
  40.000,- Kč/ 1.527,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  21.000,- Kč/ 802,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
  Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských oborů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště. Více viz Ceník poplatků MUP.
 • současné studium druhého oboru
  5 000 Kč / 191 EUR za 1. rok studia druhého oboru
  10 000 Kč / 382 EUR za 2. rok studia druhého oboru
  15 000 Kč / 573 EUR za 3. rok studia druhého oboru
 • poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  400,- Kč/ 17,- EUR při podání elektronické přihlášky
  600,- Kč/ 25,- EUR při podání papírové přihlášky

Doktorské studium

 • prezenční forma se stipendiem v plné výši
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium v plné výši ve formě prominutí celého školného a peněžní úhrady ve výši 6.300,- Kč měsíčně dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma se stipendiem ve snížené výši
  Uchazeči mají dle pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení možnost žádat o Doktorandské stipendium ve snížené výši ve formě prominutí celého školného dle Stipendijního řádu MUP. Maximální počet přiznaných stipendií určuje pro každý akademický rok Ceník poplatků MUP.
 • prezenční forma bez stipendia
  25.000,- Kč/ 955,- EUR - platba za jeden akademický rok
 • kombinovaná forma
  25.000,- Kč/ 955,- EUR za jeden akademický rok
 • poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Rigorózní řízení

 • poplatek za rigorózní řízení
  35.000,- Kč/ 1.336,- EUR
 • poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování
  1.500,- Kč/ 62,- EUR

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 • prezenční forma
  55.000,- Kč/ 2.099,- EUR  - platba za jeden akademický rok, nebo
  29.000,- Kč/ 1.107,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • kombinovaná forma
  48.000,- Kč/ 1.832,- EUR - platba za jeden akademický rok, nebo
  25.000,- Kč/ 955,- EUR - výše jedné splátky při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky
 • poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  400,- Kč/ 17,- EUR při podání elektronické přihlášky
  600,- Kč/ 25,- EUR při podání papírové přihlášky

Semestrální modul

 • prezenční forma
  30.000,- Kč/ 1.146,- EUR

Kurzy českého jazyka pro cizince

 • Přípravný rok - kurz českého jazyka pro cizince
  55.000,- Kč/ 2.099,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz českého jazyka pro cizince - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.146,- EUR
 • poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  400,- Kč/ 17,- EUR při podání elektronické přihlášky
  600,- Kč/ 25,- EUR při podání papírové přihlášky

Kurzy anglického jazyka

 • Přípravný rok - kurz anglického jazyka
  55.000,- Kč/ 2.099,- EUR za jeden akademický rok
 • Semestrální kurz anglického jazyka - kurz otevřen pouze v letním semestru akademického roku
  30.000,- Kč/ 1.146,- EUR
 • poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  400,- Kč/ 17,- EUR při podání elektronické přihlášky
  600,- Kč/ 25,- EUR při podání papírové přihlášky
 • poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny

  semestrální 3.000,- Kč/ 116,- EUR
  celoroční 6.000,- Kč/ 232,- EUR

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH

 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - PET
  2.650,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - FCE
  4.350,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - CAE
  4.550,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - CPE
  4.650,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - BEC Preliminary
  2.650,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - BEC Vantage
  4.350,- Kč papírová i počítačová verze
 • poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny - BEC Higher
  4.650,- Kč papírová i počítačová verze

Kurzy asijských jazykŮ

 • poplatek za kurz asijského jazyka pro veřejnost
  3.000,- Kč/ 116,- EUR

Školné a poplatky se hradí výhradně formou bezhotovostní platby převodem na účet MUP, případně vkladem na účet MUP nebo poštovní poukázkou na účet MUP.

Bankovní spojení

2.600,- Kč
¨

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH