Double Degree

Programy Double Degree umožňují jednoleté studium na partnerské univerzitě ve shodném studijním oboru. Studijní výsledky jsou
vzájemně uznávány a po ukončení studia všichni účastníci programu získají diplom partnerské univerzity a Metropolitní univerzity Praha.
Programy Double Degree jsou otevřeny pro studenty bakalářského i magisterského studia, přičemž výběrové řízení se koná v průběhu studia. Účast je studentům MUP umožněna bez dalšího příplatku ke školnému a je navíc finančně podpořena grantem Erasmus+.

Univerzita

Stupeň studia

Obory

Vyučovací jazyk

Univerzita Mateja Bela, Slovensko

bakalářský
magisterský

Mezinárodní vztahy a evropská studia;
Politologie

slovenština

SRH Hochschule Berlin, Německo

magisterský

Regional Studies and International Business;

Regionální studia a mezinárodní obchod

angličtina

University of Trento, Itálie

magisterský

International Relations and European Studies;

Mezinárodní vztahy a evropská studia

angličtina

Manipal University, Indie

magisterský

International Relations and European Studies;

Mezinárodní vztahy a evropská studia

angličtina

INSEEC Business School, Francie

magisterský

Regional Studies and International Business;

Regionální studia a mezinárodní obchod

angličtina

Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Slovensko

bakalářský

Veřejná správa

slovenština