Katedra International Relations and European Studies

Interní akademičtí pracovníci

 • doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • Mitchell Belfer, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
 • Mgr. David Erkomaishvili, Ph.D.
 • doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
 • Ing. Břetislav Tureček

Externí akademičtí pracovníci

 • Takashi Hosoda, Ph.D.
 • Jan Kovář, Ph.D.
 • Athziri Moreno Romo, M.A.
 • Marko Stojić, Ph.D.

Interní doktorandi

 • Ing. Adisa Avdić
 • Mgr. Sabina Domaskina
 • Ing. Anna Gromilova
 • Mgr. David Kožíšek
 • Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš
 • Mgr. Liudmila Larionova
 • Mgr. Míla O’Sullivan
 • Mgr. Alžběta Smith Kiganda
 • Vladislav Strnad, M.A.
 • Lucie Švejdová, M.A.
 • Mgr. Gabriela Özel Volfová
 • Jaroslav Weinfurter, M.Sc., M.A.

Katedra International Relations and European Studies je pracovištěm, které v duchu anglo-amerického způsobu vysokoškolského vzdělávání realizuje výuku stejnojmeného studijního oboru International relations and European Studies a zejména pak předmětů zaměřených na teorii mezinárodních vztahů, mezinárodní organizace, geopolitiky, problematiku evropského integračního procesu, ale i regionálně zaměřené kurzy vztahující se k významným regionům světa jako je Rusko, Latinská Amerika nebo region Blízkého východu.

Z hlediska vědecko-výzkumné orientace se výrazněji katedra profiluje jako pracoviště zaměřené na výzkum v oblasti mezinárodní bezpečnosti, Latinské Ameriky a Blízkého Východu, k čemuž slouží aktivity členů katedry v rámci tří vědecko-výzkumných center MUP - Centra pro studium Blízkého východu (CMES), Iberoamerického centra (IAC) a Centra bezpečnostních studií (C4SS).

Bakalářský Obor

International Relations and European Studies

Magisterský OBOR

International Relations and European Studies

doktoRSKÝ OBOR

International Relations and European Studies

VÝZKUMNá CENTRa

Centrum pro studium Blízkého východu (CMES)

Iberoamerické centrum (IAC)

KONTAKT

Tajemnice katedry: Mgr. Kateřina Bartošová
Email: ires@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice
Mapa