Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
  - vedoucí katedry
 • doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
 • Mgr. Hana Hlaváčková, Ph.D.
 • doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
 • Ing. Jan Hřích, CSc.
 • prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
 • PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 • PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
 • Mgr. Jan Prouza, Ph.D.
 • PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.
 • PhDr. Traian Urban, Ph.D.
 • Mgr. Michal Vít, Ph.D.
 • doc. PhDr. Šárka Waisová-Cabadová, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • PhDr. Antonín Blažek
 • Mgr. Richard Grünwald
 • Ing. Soňa Gullová, Ph.D.
 • Ing. Eva Hamplová, Ph.D.
 • Radko Hokovský, Ph.D.
 • prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
 • JUDr. Věra Jeřábková, CSc.
 • Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.
 • Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
 • Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Prouzová
 • Ing. Josef Sládek
 • RNDr. Pavel Štalmach, MBA
 • PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

Katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií realizuje výuku předmětů zaměřených na teorii mezinárodních vztahů, mezinárodní organizace, geopolitiky, problematiku evropského integračního procesu, ale i regionálně zaměřené kurzy vztahující se k významným regionům světa (Rusko, Latinská Amerika, západní Evropa).

Z hlediska vědecko-výzkumné orientace se výrazněji katedra profiluje jako pracoviště zaměřené na výzkum v oblasti mezinárodní bezpečnosti. Tyto aktivity jsou koncentrovány do Centra bezpečnostních studií. Výzkumná koncepce prakticky naplňuje vizi transdisciplinárního charakteru, který umožní vytváření dílčích výzkumných strategií v oblasti bezpečnostního výzkumu. Koncepce výzkumu rozpracovává základní čtyři výzkumné programy: řešení a transformace konfliktů, privatizace bezpečnosti a terorismus, nové bezpečnostní hrozby nebo bezpečnost malého státu.

Bakalářský Obor

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Magisterský OBOR

Mezinárodní vztahy a evropská studia

DOKTORSKÝ OBOR

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Vědecké CENTRUM

Centrum bezpečnostních studií (C4SS)

KONTAKT

Tajemník katedry: Mgr. Iveta Mikysková
Email: mves@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice
Mapa