BENEŠ, Marek. Autorské právo v rozhlasovém vysílání: soukromoprávní aspekty rozhlasového vysílání v českém, slovenském a evropském právu

1st ed. Prague: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-445-9