Metropolitan University Prague Press

MUP Press

Publications

BAUEROVÁ, Helena; HLAVÁČKOVÁ, Hana; VOŠTA, Milan. Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti Evropské unie

BAUEROVÁ, Helena; HLAVÁČKOVÁ, Hana; VOŠTA, Milan. Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti Evropské unie | 09/04/2019

1st ed. Prague: Metropolitan University Prague Press and Libri, 2018. ISBN 978-80-87956-89-2

CHARVÁT, Jakub. Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU

CHARVÁT, Jakub. Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU | 08/03/2019

1st ed. Prague: Metropolitan University Prague Press and Togga, 2018. ISBN 978-80-7476-152-2

KLÍMA, Pavel; ODEHNALOVÁ, Jana (eds.). Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

KLÍMA, Pavel; ODEHNALOVÁ, Jana (eds.). Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech | 12/02/2019

1st ed. Prague: Metropolitan University Prague Press and Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-87956-86-1

JAKL, Ladislav a kol. Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví

JAKL, Ladislav a kol. Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví | 08/01/2019

1st ed. Prague: Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-87956-84-7

More