Metropolitan University Prague Press

Vydavatelství

Publikace

CHARVÁT, Jakub. Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU

CHARVÁT, Jakub. Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU | 08/03/2019

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Togga, 2018. ISBN 978-80-7476-152-2

KLÍMA, Pavel; ODEHNALOVÁ, Jana (eds.). Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

KLÍMA, Pavel; ODEHNALOVÁ, Jana (eds.). Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech | 12/02/2019

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-87956-86-1

JAKL, Ladislav a kol. Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví

JAKL, Ladislav a kol. Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví | 08/01/2019

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-87956-84-7

ZDVIHALOVÁ, Martina a kol. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

ZDVIHALOVÁ, Martina a kol. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou | 21/12/2018

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-87956-82-3

Více

vydavatelství Metropolitan University Prague Press

Metropolitní univerzita Praha má na základě evidence v Národní agentuře ISBN oprávnění vydávat své vlastní publikace. Za tímto účelem zřídila Vydavatelství MUP, používající název Metropolitan University Prague Press. Vydavatelství se zaměřuje jak na vydávání učebních textů, tak na vydávání odborných knih dle kritérií RIV.

Vydavatelská činnost odborných knih a studijní literatury zahrnuje práce z oborů práva, ekonomie, mezinárodní politiky, veřejné správy, průmyslového a duševního vlastnictví a dalších humanitních i sociálních oborů. Zájemci mohou učebnice i odborné knihy zakoupit v prostorách knihovny, instituce na fakturu. 

Určitý počet výtisků je také k dispozici k absenčním a prezenčním výpůjčkám. 

Vědecká redakce Vydavatelství

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., MUP, Politologie, předseda
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., FMV VŠE, Veřejná správa
doc. Mats Braun, Ph.D., MUP, Evropská studia
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., MUP, Historie

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., MUP, Mezinárodní vztahy

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., MUP, Průmyslové vlastnictví
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., MUP, Mediální studia
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., MUP, Mezinárodní obchod
prof. Dr. Miroslav Novák, CEVRO Institut, Politologie
doc. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., FF UK v Praze, Asijská studia
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., MUP, Anglofonní studia
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., tajemník

Kontakt:
Bc. Jakub Marek
e-mail: jakub.marek@mup.cz

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje