HALÍK, Jaroslav. Moderní formy marketingu s nízkým rozpočtem

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a KEY Publishing, 2020. ISBN 978-80-7638-018-9

Odborná monografie se zaměřuje na kompletní zpracování problematiky moderních forem marketingu, které nejsou náročné na kapitál a zároveň odrážejí současné potřeby malých a středních firem ve vysoce konkurenčním prostředí na domácích i zahraničních trzích. Čtenáři se dozví, jak se proměnilo malé a střední podnikání v Česku za posledních 30 let, jak se sestavuje marketingový plán s nízkým rozpočtem, jak lze vyhodnotit a vyčíslit přínos marketingu pro firmu, co je to digitální marketing, content marketing, influencer marketing, e-shop marketing, guerilla marketing, ambient marketing, buzz marketing, ambush marketing, event marketing, product placement marketing a flash mob marketing. Monografie nabízí též pohled na marketingové aktivity uplatňované při expanzi firem na zahraniční trhy a při využití obchodního zastoupení, franšízy, piggybackingu, logistiky, joint venture, leasingu a poradenských služeb. Je zde podrobně rozebírán i postup a marketingová podpora při uzavírání mezinárodních kupních smluv, včetně modelového vývozního obchodního případu.

Koupit