Specializované sbírky

Depozitní knihovna WIPO


WIPO Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. uzavřela v roce 2009 dohodu s WIPO - Světovou organizací duševního vlastnictví a zřídila v Odborné knihovně Jiřího Hájka Depozitní knihovnu WIPO. Role depozitní knihovny spočívá v průběžné archivaci poskytnutých tištěných i elektronických materiálů vydávaných WIPO.

Sbírka depozitní knihovny zahrnuje:

  • monografie, příručky, sborníky, časopisy zprávy, elektronické publikace z oblasti duševního vlastnictví a patentových informací
  • dostupné materiály najdete v online katalogu

 Knihovna Informační kanceláře Rady Evropy v Praze. 

Council of Europe Odborná knihovna Jiřího Hájka MUP převzala darovanou sbírku publikací bývalé Knihovny Informační kanceláře Rady Evropy v Praze.

Sbírka zahrnuje:

  • cca 10 tis. publikací vydaných Radou Evropy od roku 1949 do současnosti s tématikou lidská práva, demokracie a právní stát,
  • základní dokumenty k různým oblastem aktivit Rady Evropy (dokumenty Výboru ministrů, Parlamentního shromáždění a Kongresu místních samospráv, Evropského soudu, dokumenty o rozvoji demokracie, vzdělávání, místní samosprávě, demografii, národnostních menšinách, penologii atd.) v anglickém a francouzském jazyce.
  • dostupné materiály najdete v online katalogu

Soukromá knihovna Jiřího Hájka

Jiří HájekDar původní knihovny J. Hájka se stal „základním kamenem“ – úplně prvními výtisky, které vytvářely v roce 2002 fond knihovny na MUP. Knihovna nese od počátku proto název Odborná knihovna Jiřího Hájka.

Darovaná sbírka obsahovala cizojazyčné odborné publikace z období 2. světové války, knihy o Latinské Americe nebo Africe. Dále nejstarší fond knihovny zahrnuje tisky OSN, knihy z Ústavu o vztazích mezi východem a západem se sídlem v New Yorku a publikace poskytnuté Ambasádou Saudské Arábie.

  • Jiří Hájek (1913-1993) byl významným diplomatem, politikem, signatářem a mluvčím Charty 77.
  • publikace z původní soukromé knihovny Jiřího Hájka najdete v online katalogu

 

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje