Přijímací řízení

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 1. 7. 2020 velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.

Rada vysokých škol i Česká konference rektorů nyní vyjednávají s ministerstvem o případných změnách tohoto rozhodnutí, zejména s ohledem na stávající studenty. Do těchto aktivit se zapojila po boku ostatních vysokých škol i Metropolitní univerzita Praha. Pokud se však uvedené podmínky nezmění do zahájení výuky v zimním semestru, rádi bychom ujistili také ty z Vás, kteří se nebudete moci vrátit do České republiky na prezenční výuku, která začíná 26. 10. 2020, že pro Vás zajistíme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Krok 1 – podání online přihláškyOnline přihláška

Krok 2 – složení přijímací zkoušky

Výjimečně na příští akademický rok rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v češtině. Přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v angličtině proběhnou online. Prodlužujeme termíny přijímacího řízení do doktorského studia a přihlášek k rigoróznímu řízení.

  1. Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů v češtině jsou zrušeny. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity jednotlivých studijních programů.
  2. Přijímací zkoušky do studijních programů v angličtině (Bc. i Mgr.) proběhnou prostřednictvím online aplikace bez ústní části zkoušky. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou.
  3. Přijímací řízení pro cizince do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se uskuteční bez ověřování úrovně českého jazyka.
  4. Doktorské studium: Termín podání přihlášky včetně povinných příloh je prodloužen do 31. 7. 2020. Přijímací zkoušky následně proběhnou podle standardních pravidel; termín ústních pohovorů s uchazeči bude 18. 9. 2020.
  5. Rigorózní řízení: Umožňujeme tři termíny pro podání přihlášek uchazečů: 30. 4., 31. 7., 30. 9. 2020.

Přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy v češtině – prezenční forma: Přijímací zkoušky zrušeny

Bakalářské studijní programy v češtině – kombinovaná forma: Bez přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy v angličtině – prezenční forma + kombinovaná forma: Přijímací zkouška z angličtiny elektronickou formou. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku za přihlášku přístupové údaje do online aplikace.

Magisterské studijní programy v češtině – prezenční + kombinovaná forma: Bez přijímacích zkoušek.

Magisterské studijní programy v angličtině – prezenční + kombinovaná forma: Přijímací zkouška z angličtiny elektronickou formou. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku za přihlášku přístupové údaje do online aplikace.

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor 17. 9. 2020.

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium: 18. 9. 2020 – přihlášky se podávají do 31. 7. 2020; pro přihlášky doručené do 22. 5. 2020 je další termín přijímací zkoušky 12. 6. 2020
(posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy)

Termín pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení: 30. 4., 31. 7., 30. 9. 2020
(posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jednotlivé programy)

Krok 3 – zaplacení školného, uzavření Smlouvy o studiu, zápis a imatrikulace

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a složí imatrikulační slib.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

kontinuálně