Přijímací řízení

Krok 1 – podání online přihláškyOnline přihláška

Krok 2 – složení přijímací zkoušky

Výjimečně na příští akademický rok rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v češtině. Přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v angličtině proběhnou online. 

  1. Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů v češtině jsou zrušeny. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity jednotlivých studijních programů.
  2. Přijímací zkoušky do studijních programů v angličtině (Bc. i Mgr.) proběhnou prostřednictvím online aplikace bez ústní části zkoušky. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou.
  3. Přijímací řízení pro cizince do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se uskuteční bez ověřování úrovně českého jazyka.

Přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy v češtině – prezenční forma: Přijímací zkoušky zrušeny

Bakalářské studijní programy v češtině – kombinovaná forma: Bez přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy v angličtině – prezenční forma + kombinovaná forma: Přijímací zkouška z angličtiny elektronickou formou. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku za přihlášku přístupové údaje do online aplikace.

Magisterské studijní programy v češtině – prezenční + kombinovaná forma: Bez přijímacích zkoušek.

Magisterské studijní programy v angličtině – prezenční + kombinovaná forma: Přijímací zkouška z angličtiny elektronickou formou. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku za přihlášku přístupové údaje do online aplikace.

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor 15. 9. 2022.

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium:
24. 6. 2022 – přihlášky se podávají do 3. 6. 2022,
22. 9. 2022 – přihlášky se podávají do 5. 9. 2022
(posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy)

Termín pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení: 30. 4., 31. 7., 30. 9. 2022
(posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jednotlivé programy)

Krok 3 – zaplacení školného, uzavření Smlouvy o studiu, zápis a imatrikulace

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a složí imatrikulační slib.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.