Přijímací řízení

Krok 1 – podání online přihláškyOnline přihláška

Krok 2 – složení přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské prezenční studium

Praha, Plzeň, Hradec Králové – přijímací zkoušky se konají v budovách univerzity ve městě podle místa studia

 • 5. 6. 2019
 • 26. 6. 2019 
 • 7. 8. 2019
 • 4. 9. 2019
 • 18. 9. 2019
 • 2. 10. 2019

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium

 • 14. 6. 2019

Obsah přijímací zkoušky

Prezenční studium

 • Bakalářské studium – test z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka, pro obory vyučované v anglickém jazyce navíc ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé obory
 • Magisterské studium – test nebo pohovor ze společenskovědního základu zaměřeného dle oboru studia, pro obory vyučované v anglickém jazyce navíc test a ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé obory
 • Doktorské studium – posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé obory
 • Rigorózní řízení – posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jednotlivé obory
 • Uchazeči cizinci, kteří nemají český (případně slovenský) jazyk jako svůj rodný a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou občanů Slovenska a absolventů SŠ studia v českém jazyce).
 • Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor.

Kombinované studium:

 • bez přijímacích zkoušek (kromě oboru Anglophone Studies, pro který se přijímací zkoušky konají v termínech a v rozsahu přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia)

Krok 3 – zaplacení školného, uzavření Smlouvy o studiu, zápis a imatrikulace

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a složí imatrikulační slib.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

bez přijímacích zkoušek (kromě oboru Anglophone Studies, pro který se přijímací zkoušky konají v termínech a v rozsahu přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia)