Přijímací řízení

Krok 1 – podání online přihláškyOnline přihláška

Krok 2 – složení přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské prezenční studium

Přijímací zkoušky se konají pro bakalářské studium – prezenční formu.
Do bakalářského studia – kombinované formy jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Do magisterského studia – prezenční i kombinované formy jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Pro studium programu vyučovaného v angličtině je zapotřebí ověřit znalost anglického jazyka. Ověřování znalosti anglického jazyka (a českého jazyka pro cizince) se koná i pro bakalářský studijní program Anglofonní studia v kombinované formě studia a pro magisterské studijní programy.

Přijímací zkoušky se konají v budově univerzity v Praze-Strašnicích:

 • 3. 6. 2020
 • 24. 6. 2020 
 • 5. 8. 2020
 • 7. 9. 2020
 • 23. 9. 2020
 • 6. 10. 2020

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium

 • 12. 6. 2020

Obsah přijímací zkoušky

Prezenční studium

 • Bakalářské studium – test z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka, pro programy vyučované v anglickém jazyce navíc ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé programy
 • Magisterské studium – bez přijímacích zkoušek, programy vyučované v anglickém jazyce test a ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé programy

Kombinované studium

 • bez přijímacích zkoušek (kromě programu Anglophone Studies, test a ústní pohovor v anglickém jazyce)

Uchazeči cizinci, kteří nemají český (případně slovenský) jazyk jako svůj rodný a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou občanů Slovenska a absolventů SŠ studia v českém jazyce).

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor.

Doktorské studium

 • posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy 

Rigorózní řízení

 • posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jednotlivé programy

Krok 3 – zaplacení školného, uzavření Smlouvy o studiu, zápis a imatrikulace

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a složí imatrikulační slib.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

bez přijímacích zkoušek (kromě oboru Anglophone Studies, pro který se přijímací zkoušky konají v termínech a v rozsahu přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia)