Doktorské studium

  • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je tři roky.
  • Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stupni doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České republice přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.
  • Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční a kombinované formy studia jsou popsány u jednotlivých programů. 

Ukončení studia:

  • napsání a obhajoba dizertační práce
  • složení státní doktorské zkoušky
  • absolventi získají titul doktor (Ph.D.)

Studijní programy:

International Relations and European Studies

Mediální studia

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Politologie