Magisterské studium

  • Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium minimálně v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přikládají také úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Doklady o dosaženém vzdělání je třeba předložit nejpozději při podpisu smlouvy o studiu.
  • Přijímací zkouška se koná v případě studijních oborů/programů vyučovaných v anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě studia. Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů/programů.
  • Do prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných magisterských studijních oborů/programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. 

Ukončení studia:

  • napsání a obhajoba diplomové práce
  • složení státní závěrečné zkoušky

Studijní programy/obory:

Studijní program (obor)/SpecializaceJazyk studiaForma studiaDoba studia/
titul
Anglophone Studies anglický prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Asijská studia český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Cestovní ruch český prezenční
kombinovaná
2 roky
Ing.
Evropská studia a veřejná správa český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
International Relations and European Studies anglický prezenční 2 roky
Mgr.
Mediální studia český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Politologie český prezenční
kombinovaná
2 roky
Mgr.
Regionální studia a mezinárodní obchod český prezenční
kombinovaná
2 roky
Ing.
Regional Studies and International Business anglický prezenční 2 roky
Ing.