Rozvoj výzkumné organizace

Seznam Vědecko-výzkumných záměrů MUP řešených v roce 2024

Hlavní řešitel(ka)Název Vědecko-výzkumného záměru
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. Politologie, mediální a anglofonní studia
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA Ekonomická studia, mezinárodní obchod a finanční management
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. Mezinárodní vztahy a teritoriální studia
prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Centrum bezpečnostních studií (C4SS)

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2017

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2018

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2019

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2020

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2021

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2022

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2023

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2024