Rozvoj výzkumné organizace

Seznam Vědecko-výzkumných záměrů MUP řešených v roce 2019

Hlavní řešitel(ka)Název Vědecko-výzkumného záměru
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.  Teritoriální studia, ekonomie, mezinárodní vztahy
prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Centrum bezpečnostních studií (C4SS)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Politické vědy, kultura, média, jazyk
PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. Veřejná správa, právní disciplíny a průmyslové vlastnictví

Tyto Vědecko-výzkumné záměry integrují záměry řešené v letech 2015–2016.

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2017

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2018

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2019

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2020

Rozhodnutí rektora o využití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na MUP v roce 2021