Rozvoj výzkumné organizace

Seznam Vědecko-výzkumných záměrů MUP řešených v roce 2018

Hlavní řešitel(ka)Název Vědecko-výzkumného záměru
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D.  Teritoriální studia, ekonomie, mezinárodní vztahy
doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Centrum bezpečnostních studií (C4SS)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Politické vědy, kultura, média, jazyk
PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D. Veřejná správa, právní disciplíny a průmyslové vlastnictví

Tyto Vědecko-výzkumné záměry integrují záměry řešené na základě Rozhodnutí rektora 2/2015 a 5/2016 v letech 2015–2016.