Aktuálně odebírané časopisy

NÁZEVISSNdostupnostelektronická verzepoznámka

Acta Iuridica Olomucensia

1801-0288

Strašnice

 

dar*

Acta MUP

1804-6932

Strašnice

archiv článků (2010 - 2015)

vydává MUP

Acta Universitatis Carolinae : Studia territorialia

1213-4449

Strašnice

 

výměna*

American Interest

1556-5777

Strašnice

 

 

Annual of language and politics and politics of identity

1803-1757

Strašnice

archiv článků (2007 - 2015)

výměna*

Asian and african studies

1335-1257

Strašnice

archiv článků (1965 - 2015)

výměna*

Aspen review

1805-6806

Strašnice

archiv článků (2012 - 2016)

dar*

Bulletin advokacie

1210-6348

Strašnice

archiv článků (1994 - 2016)

dar*

Cejiss

1802-548X

Strašnice, Plzeň

archiv článků (2007 - 2016)

vydává MUP

Central European papers

2336-3312

Strašnice

archiv článků (2013 - 2015)

výměna*

Comparative Politics

0010-4159

Strašnice

články v JSTOR (1968 - 2014)

 

Contemporary Southeast Asia

0129-797X

Strašnice

články v EBSCO (1998 - 2016)

 

Československá psychologie

0009-062X

Jarov (AS)

abstrakty k článkům (1996 - 2015)

 

Český jazyk a literatura

0009-0786

Jarov (KCJ), Strašnice

 

 

Český lid

0009-0794

Strašnice

archiv článků (1892 - 1997, 2005 - 2012)

 

Dějinya současnost

0418-5129

Strašnice

archiv vybraných článků (2005 - 2016)

 

Deutsch Perfect

1861-1605

Jarov (KCJ), Strašnice

doplňující výukové materiály

 

East European Politics & Societies

0888-3254

Strašnice

abstrakty k článkům v EBSCO (1996 - 2016)

 

The Economist

0013-0613

Strašnice

archiv článků (1997 - 2016)

heslo u knihovníka

Egovernment

1801-9420

Strašnice

 

dar*

Ekonom

1210-0714

Strašnice

archiv článků (1997 - 2013)

heslo u knihovníka

English Teaching Professional

1362-5276

Jarov (AS)

archiv článků (2008 - 2013)

heslo u knihovníka

European Journal of Political Research

0304-4130

Strašnice

archiv článků (1973 - 2016)

dar*

European political science review

1755-7739

Strašnice

 

dar*

European Union Politics

1465-1165

Strašnice

abstrakty k článkům v EBSCO (2007 - 2016)

 

Finanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF

1804-7262

Strašnice

archiv článků (2007 - 2016)

dar*

Francais dans le monde

0015-9395

Jarov (KCJ)

archiv článků a pedagogických materiálů (2010 - 2016)

heslo u knihovníka

Fremdsprache Deutsch

0937-3160

Jarov (KCJ)

 

 

Gender / Rovné příležitosti / Výzkum

1213-0028

Strašnice

archiv článků (2000 - 2015)

 

Historie a vojenství

0018-2583

Strašnice

 

výměna*

Hospodářské noviny

0862-9587

Strašnice

archiv článků (1995 - 2013)

heslo u knihovníka

China Quarterly

0305-7410

Strašnice

články v JSTOR (1960 - 2010), abstrakty k článkům v EBSCO (1991 - 2016)

 

Iluminace

0862-397X

Strašnice

archiv vybraných článků (2001 - 2015)

 

International Affairs

0020-5850(print)

Strašnice

články v EBSCO (1975 - 2016) s ročním embargem

 

1468-2346 (online)

Journal of Asian Studies

0021-9118

Strašnice

abstrakty k článkům v EBSCO (1990 - 2016)

 

Journal of Common Market Studies + ročenka

0021-9886 (print)

Strašnice

 

 

1468-5965 (online)

Journal of European Integration History

0947-9511

Strašnice

články (1995 - 2013)

 

Journal of Southeast Asian Studies: National University Singapore

0022-4634(print) 1474-0680 (online)

Strašnice

články na webu vydavatele (2001 - 2016)

heslo u knihovníka

Language Policy

1568-4555

Jarov (AnS)

 

 

Managing Intellectual Property + ročenka

0960-5002

Jarov (KPV)

archiv článků (1999 - 2016)

heslo u knihovníka

Marketing & media

1212-9496

Strašnice

archiv článků (2000 - 2016)

heslo u knihovníka

Mediální studia

1801-9978

Jarov (náměstíčko)

archiv článků (2006 - 2015)

 

Mezinárodní a srovnávací právní revue

1213-8770

Strašnice

archiv článků (2011 - 2014)

výměna*

Mezinárodní vztahy

0323-1844

Strašnice, Plzeň, HK, Liberec

archiv článků (1966 - 2016) s dvouletým embargem

výměna* + koupě

Modern English Teacher

0308-0587

Jarov (KCJ)

 

 

Moderní obec

1211-0507

Strašnice

archiv článků (2001 - 2016)

heslo u knihovníka

Mosty

1805-9562

Strašnice

archiv článků (2010 - 2016)

dar*

Můžeš

1213-8908

Strašnice

archiv článků (2009 - 2016)

 

Naše řeč

0027-8203

Jarov (náměstíčko)

obsahy čísel (1917 - 2015)

 

New Eastern Europe

2084-400X

Strašnice

celé články (2011), obsahy čísel (2012 - 2016)

 

New YorkTimes Upfront - student + teacher ed

1525-1292

Jarov (KCJ)

 

 

Nový orient

0029-5302

Strašnice

 

 

Obrana a strategie

1214-6463

Strašnice

archiv článků (2001 - 2015)

dar*

Party Politics

1354-0688

Strašnice

abstrakty k článkům v EBSCO (1999 - 2016)

 

Pedagogika

0031-3815

Jarov (AS)

archiv článků (1951 - 2016)

 

Perspectives (New Perspectives)

1210-762X

Strašnice

archiv článků (2004 - 2015)

dar*

Politická ekonomie

0032-3233

Strašnice

abstrakty článku (1997 - 2005) archiv článků (2006 - 2016)

 

Politické vedy

1335-2741

Strašnice

archiv článků (2010 - 2016)

 

Politics in Central Europe

1801-3422

Strašnice

archiv článků (2005 - 2015)

vydává MUP

Politologická revue

1211-0353

Strašnice

abstrakty k článkům (2004 - 2016)

 

Politologický časopis

1211-3247

Strašnice

archiv článků (1994 - 2016)

 

Právní rádce

1210-4817

Strašnice

archiv článků (2001 - 2016)

heslo u knihovníka

Právní rozhledy

1210-6410

Strašnice

obsahy čísel (1993 - 2016)

 

Průmyslové vlastnictví

0862-8726

Strašnice

obsahy čísel (2009 - 2014) archiv článků (2015 - 2016)

 

Respekt

0862-6545

Strašnice

archiv článků (1990 - 2016)

heslo u knihovníka

Rozvojovka

 

Strašnice

archiv článků (2007 - 2016)

dar*

Scientia et Sociates

1801-7118

Strašnice

archiv článků (2005 - 2015)

dar*

Senát

 

Strašnice

archiv článků (1997 - 2016)

dar*

Socioekonomické a humanitní studie

1804-5797

Strašnice

archiv článků (2011 - 2016)

výměna*

Sociologický časopis

0038-0288

Strašnice

archiv článků (1965 - 1969, 1993 - 2016)

 

Soudobé dějiny

1210-7050

Strašnice

abstrakty k článkům (1996 - 2015)

 

South East Asia Research

0967-828X

Strašnice

abstrakty ke článkům a odkazy na pdf v EBSCU (2007 - 2016)

 

Speciální pedagogika

1211-2720

Jarov (AS)

archiv článků (1990 - 2013)

 

Správní právo

0139-6005

Strašnice

obsahy čísel (2004 - 2016)

 

Statistika & my

1804-7149

Strašnice

archiv článků (2011 - 2016)

dar*

Střed : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století

1803-9243

Strašnice

 

výměna*

Studies in Conflict and Terrorism

1057-610X

Strašnice

archiv článků (1997 - 2016), abstrakty k článkům (1977 - 1996)

 

Taiwan panorama : Taiwan guang hua za zhi

1991-525X

Strašnice

archiv článků (1993 - 2016)

dar*

Taiwan review

1727-5148

Strašnice

archiv článků (1951 - 2016)

dar*

Terrorism and Political Violence

0954-6553

Strašnice

archiv článků (1997 - 2016), abstrakty k článkům (1989 - 1996)

 

Týden

1210-9940

Strašnice

 

dar*

Veřejná správa

1213-6581

Strašnice

obsahy čísel (2003 - 2016)

 

World Politics

0043-8871

Strašnice

archiv článků v JSTOR (1948 - 2010)

 

archiv článků (2009-2016)

 

* pozn. u časopisů získaných darem není zaručená stoprocentní jistota docházení

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje