Rigorózní řízení

Na Metropolitní univerzitě Praha je možné hlásit se k rigoróznímu řízení v oborech Mediální studia, Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies a Politologie. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní odborné zkoušky. V průběhu jednoho akademického roku jsou vždy vypsány dva termíny pro podávání přihlášek a konání státních rigorózních zkoušek.

Konzultace před rigorózním řízením

Oborové katedry, na kterých lze konat rigorozní řízení, nabízejí uchazečům možnost konzultací k přípravě projektu rigorózní práce a ke správnému vyplnění přihlášky. Termín konzultace si uchazeči mohou domluvit s tajemnicemi daných kateder na následujících emailových adresách:

Katedra mediálních studií: ms@mup.cz

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií: mves@mup.cz

Katedra International Relations and European Studies: ires@mup.cz

Katedra politologie: phs@mup.cz

Rigorózní řízení v programech:

Studijní programJazyk studiaTitul
Mediální studia český PhDr.
Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies český/anglický PhDr.
Politologie český PhDr.