Rigorózní řízení

Na Metropolitní univerzitě Praha je možné hlásit se k rigoróznímu řízení v oborech Mediální studia, Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies a Politologie. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní odborné zkoušky. V průběhu jednoho akademického roku jsou vždy vypsány dva termíny pro podávání přihlášek a konání státních rigorózních zkoušek.

Konzultace před rigorózním řízením

Konzultace pro uchazeče o rigorózní řízení zaměřené na správné vypracování přihlášky a projektu rigorózní práce se konají v následujících termínech pro obory:

Mediální studia
3. září 2018 od 10:30 hod. v budově MUP na Žižkově, místnost č. 203
Prosíme uchazeče, aby předem konzultace ohlásili doc. Barbaře Köpplové (barbara.kopplova@mup.cz), případně si domluvili individuální konzultaci v jiném termínu.

Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies
3. září 2018 v 16:00 hod. v budově MUP ve Strašnicích, místnost č. 305

Politologie
3. září 2018 v 15:00 hod. v budově MUP ve Strašnicích, místnost č. 122

Mediální studia

Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oboru Mediální studia mohou podávat absolventi magisterských studijních oborů studijního programu Mediální a komunikační studia, resp. absolventi humanitně a společenskovědně zaměřených magisterských oborů, kteří úspěšně obhájili diplomovou práci s mediální tematikou a kteří předloží návrh zamýšlené rigorózní práce tematizující problematiku mediální komunikace.

Přihásit se mohou také studenti, kteří zahájili doktorské studium na MUP v oboru Mediální studia.

Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies

Ke složení rigorózní zkoušky a získání titulu PhDr. se na MUP mohou přihlásit v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies absolventi magisterských oborů na MUP:

  • Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies 
  • Asijská studia a mezinárodní vztahy

Přihlásit se mohou také studenti, kteří zahájili doktorské studium na MUP v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies. Doktorské studium je realizováno ve spolupráci MUP a Ústavu mezinárodních vztahů.

Politologie

Ke složení rigorózní zkoušky a získání titulu PhDr. se na MUP mohou přihlásit absolventi navazujícího magisterského studia v oboru Politologie, případně blízkého humanitního či sociálně vědního oboru (v takovém případě je podmínkou úspěšné obhájení magisterské kvalifikační práce s politologickou tematikou)

 Přihlásit se mohou také studenti, kteří zahájili doktorské studium na MUP v oboru Politologie.

Kontakt

phdr@mup.cz