Mimoevropská spolupráce

Studenti MUP mohou studovat na zahraničních univerzitách i mimo program ERASMUS+ po dobu jednoho až dvou semestrů na základě bilaterálních smluv, kterých je mezi MUP a jednotlivými univerzitami uzavřeno více než 50.

Kdo se může zapojit?

  • Studenti se mohou zúčastnit bez ohledu na jejich státní příslušnost.
  • Studenti, kteří jsou zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MUP (prezenční i kombinovaná forma studia).
  • Po dobu studijního pobytu musí být studenti zapsáni ke studiu na MUP (studium nesmí být přerušeno ani ukončeno).
  • Studenti musí mít zaplacené školné na MUP (na zahraniční univerzitě již školné neplatí).
  • Veškeré cestovní a pobytové náklady si studenti hradí z vlastních zdrojů (MUP nepřiděluje studentům stipendia).

mezinárodní kreditová mobilita ERASMUS+ 

V rámci programu mezinárodní kreditová mobilita ERASMUS+ spolupracuje MUP s univerzitami a přijímá a vysílá studenty z/do Bosny a Hercegoviny (International Burch University), Indie (Manipal University), Maroka (École de Gouvernance et d'Économie de Rabat), Mexika (Tecnológico de Monterrey, Universidad Internacional) a USA (Colorado State University-Pueblo, John Marshall Law School). Projekt je zaměřen především na podporu přijíždějících zahraničních studentů. Pro více informací se obraťte na koordinátory Zahraničního oddělení MUP.