Mimoevropská spolupráce

Studenti MUP mohou studovat na zahraničních univerzitách i mimo program ERASMUS+ po dobu jednoho až dvou semestrů na základě bilaterálních smluv, kterých je mezi MUP a jednotlivými univerzitami uzavřeno přes 70.

Kdo se může zapojit?

  • Studenti se mohou zúčastnit bez ohledu na jejich státní příslušnost.
  • Studenti, kteří jsou zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MUP (prezenční i kombinovaná forma studia).
  • Po dobu studijního pobytu musí být studenti zapsáni ke studiu na MUP (studium nesmí být přerušeno ani ukončeno).
  • Studenti musí mít zaplacené školné na MUP (na zahraniční univerzitě již školné neplatí).
  • Veškeré cestovní a pobytové náklady si studenti hradí z vlastních zdrojů (MUP nepřiděluje studentům stipendia).

mezinárodní mobilita ERASMUS+ 

Od akademického roku 2021/2022 je možné v rámci mezinárodní mobility ERASMUS+ si požádat o grant i na mimoevropské pobyty ve výši 1400 EUR pro studenta na období jednoho semestru. Celkem může být za semestr přiděleno stipendium až 8 studentům MUP. Pro více informací se obraťte na koordinátory Zahraničního oddělení MUP.