Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Sídlo společnosti:

Dubečská 900/10
100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 26482789

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231

Kontakt pro média:

e-mail: pr@mup.cz