Harmonogram akademického roku

Akademický rok začíná v říjnu a je rozdělen na zimní a letní semestr. Každý semestr se skládá ze 12 týdnů výuky (akademická výuka), po kterých následuje 5 týdnů zkouškového období.

Všechny studijní povinnosti dného semestru se standardně plní během příslušného zkouškového období. Ve zkouškovém období mohou studenti pro složení zkoušky, resp. získání zápočtu využít tři řádné termíny.

Studenti, kteří nesplní studijní povinnosti během řádných termínů, mohou požádat o opravný termín atestace za každý jednotlivý předmět podle pravidel a podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem Metropolitní univerzity Praha.

získání zápočtu