Buddy Team

MUP Buddy Team je skupina tvořená dobrovolníky z řad studentů, kteří mají zájem pomáhat zahraničním studentům s aklimatizací v nové zemi, a jejím členem se může stát každý student MUP. Skupina úzce spolupracuje se zahraničním oddělením MUP, se kterým také pro tyto studenty připravuje společenské a kulturní akce.

Pokud rádi poznáváte nové lidi, chcete se zdokonalit v cizím jazyce či se naučit nový, nebo se dozvědět, jak se studuje na zahraničních univerzitách, neváhejte a zapojte se do MUP Buddy Teamu!