Spolupráce se středními školami

Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě aktivně spolupracuje se středními a vyššími odbornými školami v oblasti vzdělávání v rámci celé ČR i v zahraničí. Velmi intenzivně se rozvíjí spolupráce i se slovenskými středními školami.

Všechny katedry MUP připravují řadu vzdělávacích programů přímo na univerzitě v Praze, ale i na univerzitních střediscích v Plzni nebo Hradci Králové formou přednášek, seminářů, workshopů, jarních škol, soutěží v učebnách i přes internet, které pořádají přední odborníci MUP. Studenti SŠ a VOŠ se tak mohou přímo seznámit s prostředím Metropolitní univerzity, s vysokoškolským životem i s pedagogy. MUP také nabízí odborné vstupy do výuky některých předmětů přímo na SŠ nebo VOŠ. Někteří akademičtí pracovníci MUP se zapojují jako mentoři v rámci odborných aktivit středoškolských studentů. Nabídka vzdělávacích programů MUP probíhá i formou webových stránek, tištěných materiálů nebo formou osobních návštěv pracovníků univerzity na středních školách a VOŠ v rámci celé ČR, ale i směrem do zahraničí.

Cílem spolupráce se středními i vyššími odbornými školami je rozšířit jejich vzdělávací programy a umožnit jim hlubší seznámení s Metropolitní univerzitou Praha, jejími obory a rozšíření nabídky pro možnost výběru vysokoškolského studia.

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI JSME UZAVŘELI S TĚMITO PARTNERY:

EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o.
   

Zahraniční partneři