Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami na Slovensku

Metropolitní univerzita Praha své vzdělávací programy již od roku 2013 nabízí i středním školám na Slovensku. Tyto akce jsou koncipovány jako dvoudenní soustředění, která probíhají přímo na půdě univerzity. V průběhu vzdělávacích workshopů jsou vždy představeny minimálně dva studijní obory, vyučované na MUP, program je sestaven podle studijního zaměření dané střední školy. Studenti se tak mohou seznámit s vysokoškolským prostředím a pedagogy MUP. Nabízené a realizované aktivity MUP byly hodnoceny vždy velmi pozitivně.

Spolupráce probíhá s těmito středními a vyššími odbornými školami na Slovensku:

Název Školy 
Gymnázium 17. novembra 1180/16, 955 01 Topolčany  
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 1451/5, 934 01 Levice   
Gymnázium Grösslingová 18, 81109 Bratislava   
Gymnázium J. C. Hronského, Čachovský rad 36, 038 61 Vrútky   
Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra, 02201 Čadca   
Gymnazium Jana Papánka, Vazovova 2745/6, 811 07 Bratislava  
Gymnázium Ĺudovíta Štúra, 1. mája 170/2, 911 01 Trenčín   
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen    
Gymnázium M. R. Štefánika, ul. M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky   
Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 364/2, 965 01 Žiar nad Hronom  
Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín   
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin  
Gymnázium, Golianova 683/68, 949 11 Nitra  
Gymnázium, Radlinského 671/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Gymnázium, Školská 387/2, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Life Academy, Rovná 597/13, 058 01 Poprad  
Obchodná akadémia, Kalmána Kittenbergera 618/2, 934 01 Levice  
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava   
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 04 Bratislava  
Spojená škola, Tilgnerova 714/14, 841 05 Bratislava  
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 336/11, 969 01 Banská Štiavnica  
Súkromné bilingválne gymnazium, Hodská 10, 924 01 Galanta  
Súkromné gymnázium ESPRIT, Majerníkova 3101/62, 841 05 Bratislava  
Súkromné gymnázium Futurum, Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín  
Súkromné gymnázium, Katkin Park 198/2, 040 11 Košice  
Súkromné gymnázium, Oravská cesta 3242/11, 010 01 Žilina   
Súkromné gymnázium, Rovná 297/15, 058 01 Poprad  
Súkromné gymnázium, Školská 311, 059 34 Spišská Teplica   
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 1377/7, 831 02 Bratislava