Online zdroje

  1. Digitální knihovna MUP - kvalifikační práce absolventů MUP
    Kvalifikační práce MUP jsou dočasně po dobu opatření souvisejících s nouzovým stavem vyhlášeným vládou přístupné přes lokální síť MUP i na dálku, avšak pouze pro studenty MUP pod osobním loginem. Studenti mohou kvalifikační práce užívat pouze pro studijní účely, při jejich použití se musí řídit platnými ustanoveními autorského zákona, zejména § 31 a práce ani jejich části nesmí kopírovat a žádným způsobem šířit, sdělovat veřejnosti či umožňovat přístup k nim komukoliv jinému.

Zároveň bychom chtěli studenty ujistit, že co se týká výpůjček knih v Odborné knihovně Jiřího Hájka, byly všechny automaticky prodlouženy (do 7 dnů po obnovení provozu knihovny) a pokud se tak z nějakého důvodu nestalo, zpozdné nebude účtováno.

Zahraniční odborné e-zdroje na MUP

Knihovna poskytuje připojení k databázím EBSCOJSTOR a ke kolekci e-knih E-books Cambridge Core. Přístup je možný bez hesla ze všech počítačů v budovách MUP v Praze, Hradci Králové, Plzni, Liberci. Mimo síť MUP je možné připojení následovným způsobem:

  • Pro vzdálený přístup je nutná registrace v knihovně
  • Přihlášením do čtenářského konta v online katalogu se zobrazí odkaz na e-zdroje JSTOR, EBSCO
  • Studenti a vyučující se do čtenářského konta hlásí stejným loginem a heslem jako do studijního systému MUP

České odborné e-zdroje na MUP

Pro informace o vzdáleném přístupu k právnímu informačnímu systému ASPI, kontaktujte knihovnu na adrese knihovna@mup.cz

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje