EBSCO

NOVINKA!
V rámci databáze EBSCO jsme pro Vás zpřístupnili novou dílčí databázi World Politics Review.

Databáze World Politics Review je zdrojem každodenních online publikací pro odborníky na zahraniční politiku a čtenáře s vážným zájmem o mezinárodní politiku a zahraniční věci. Původní články této databáze jsou psány sítí více než 400 přispěvatelů z celého světa, včetně předmětových specialistů ze sféry žurnalistiky, výzkumných organizací, akademie, státní správy a dalších. Tato databáze má v současné době ve svých archivech tisíce článků, měsíčně k nim přibývá přes 75 000 slov původního obsahu.

Multioborová akademická kolekce Academic Search Complete prestižních zahraničních časopisů. Databáze zahrnuje celkem přes 9100 titulů časopisů s celými texty článků a více než 13 600 časopisů s abstrakty. Tematicky databáze pokrývá přírodní i humanitní vědy včetně oborů např. politologie, právo, komunikace, pedagogika, sociologie, psychologie, historie, ekonomika, filologie, religionistika.

Obsah databáze je denně aktualizován, historický záběr u některých titulů zasahuje až do roku 1887.

Seznam obsažených titulů časopisů

Součástí databáze Ebsco je i kolekce e-časopisů Communication & Mass Media Complete.
Jeden z nejrozsáhlejších a nejprestižnějších elektronických informačních zdrojů z oblasti komunikací a médií. Nabízí přístup k 500 fulltextovým časopisům, dále pak k bibliografickým záznamům a abstraktům z dalších několika set časopiseckých titulů. K dispozici je též Komunikační tezaurus a přes 5.400 autorských profilů poskytujících biografická data a bibliografické údaje nejprestižnějších a nejvíce citovaných autorů v dané oblasti.

Seznam obsažených časopisů v kolekci Communication & Mass Media Complete

eBook Collection je další součástí databáze Ebsco. Sbírka obsahuje zatím 12 titulů anglických odborných knih, které je možné číst online nebo stahovat do vlastních zařízení (podpora operačních systémů Android, iOS, Mac, Windows).

Konkrétní e-knihu může prohlížet v jeden okamžik pouze 1 člověk. 
E-knihy lze stahovat=vypůjčit si na 1 až 7 dní (volíte si sami).
Po uplynutí "výpůjční doby" nelze e-knihu číst, "výpůjčka se vrátí sama".
Staženou knihu můžete kopírovat do 5 dalších zařízení (cílový pdf soubor je uložený v adresáři My Digital Editions).
Při jednom přihlášení lze tisknout až 60 stránek jedné e-knihy.
K vypůjčení a stažení e-knihy je potřeba:

VSTUP DO DATABÁZE

Vzdálený přístup (přístup mimo síť školy přes čtenářské konto, login a heslo stejné jako do SISu)