POINT

POINT (POmůcky, INformace, Tutoriály) – portál zaměřený na podporu úspěšného zpracování bakalářské/diplomové práce na MUP a práce s odbornými e-zdroji na MUP.

Obsahuje texty, videa zaměřené na metodiku odborného psaní, formální úpravu závěrečné práce, způsoby učení a přípravy své vlastní rešerše na téma závěrečné práce.

Na portále jsou k dispozici videotutoriály s ukázkami vyhledávání v odborných e-zdrojích na MUP a zajímavé internetové informační odkazy ke studijním oborům na MUP.

VSTUP NA PORTÁL