Codexis Academia

Právní informační systém, který obsahuje právní předpisy a judikaturu České republiky, předpisy Evropského společenství/Evropské unie, judikaturu soudních institucí Evropského společenství/Evropské unie, odbornou právní a ekonomickou literaturu.

VSTUP DO DATABÁZE

  • přístup je možný online z libovolného PC po registraci a stažení aplikace na https://www.codexisacademia.cz/univerzity/
  • přístup z PC na MUP, kde je program Codexis nainstalovaný a průběžně aktualizovaný