Codexis Academia

Právní informační systém, který zpřístupňuje předpisy publikované na území ČR, literaturu a cca 100 komentářů k nejdůležitější české i evropské legislativě, utříděnou judikaturu, vybrané časopisy, komentované vzory smluv a podání.

VSTUP DO DATABÁZE

K registraci je nutné použít Vaši univerzitní schránku (studenti v doméně student.mup.cz, akademičtí pracovníci a zaměstnanci v doméně mup.cz). Přístup do databáze je odkudkoli.