ASPI

Právní informační systém, který zpřístupňuje předpisy publikované na území ČR, literaturu a cca 100 komentářů k nejdůležitější české i evropské legislativě, utříděnou judikaturu, vybrané časopisy, komentované vzory smluv a podání.

Rozšířený obsah zahrnuje oblasti:

 • Daně a poplatky
 • Doprava
 • Katastr a zeměměřictví
 • Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé
 • Občanské právo procesní
 • Pracovní právo a sociální zabezpečení
 • Právo obchodních korporací
 • Rodina a děti
 • Správní právo - samospráva, obecné a zvláštní předpisy
 • Stavebnictví
 • Školství
 • Účetnictví
 • Veřejné zakázky
 • Životní prostředí
 • Právo duševního vlastnictví
 • Mediální právo

Seznam konkrétních titulů v ASPI

VSTUP DO DATABÁZE – pouze z PC na MUP, kde je program ASPI nainstalovaný a průběžně aktualizovaný.