Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. 
vedoucí katedry cestovního ruchu MUP

prof. doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
členka Rady Ústavu mezinárodních vztahů

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 
člen katedry právních disciplín a veřejné správy MUP

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.  
člen katedry International Relations and European Studies MUP

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 
člen katedry politologie a anglofonních studií MUP

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
prorektor pro pedagogickou činnost a prorektor pro studijní záležitosti
zástupce vedoucího katedry politologie a anglofonních studií MUP

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 
člen katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
prorektor pro tvůrčí činnost, prorektor pro kvalitu a rozvoj

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
člen katedry International Relations and European Studies MUP

doc. Martin Charvát, Ph.D. 
člen katedry mediálních studií MUP

doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
vedoucí katedry finančního managementu MUP

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 
vedoucí katedry mediálních studií MUP

PhDr. Petr Just, Ph.D. 
vedoucí katedry politologie a anglofonních studií MUP

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. 
vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy MUP

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
rektor MUP

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. 
členka katedry asijských studií MUP

doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D. 
vedoucí katedry asijských studií MUP

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D. 
vedoucí katedry International Relations and European Studies MUP

doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.
děkan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. 
člen katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

doc. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. 
členka katedry mezinárodního obchodu MUP

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. 
proděkan pro vědu a výzkum vedoucí katedry obchodu a financí, Provozně ekonomická fakulta ČZU

prof. JUDr. Jiří Srstka 
AMU Praha, Dilia, o. s.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. 
vedoucí katedry mezinárodního obchodu MUP

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 
vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

Jednací řád vědecké rady

v Banskej Bystrici