Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. 
vedoucí katedry Cestovního ruchu MUP

doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
zástupkyně vedoucího vědeckého oddělení Ústavu mezinárodních vztahů
členka Rady Ústavu mezinárodních vztahů

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 
zástupce vedoucího katedry průmyslového vlastnictví MUP

doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.  
vedoucí katedry International Relations and European Studies MUP

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 
člen katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
prorektor pro pedagogickou činnost a prorektor pro studijní záležitosti
zástupce vedoucího katedry politologie a humanitních studií MUP

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 
člen katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
prorektor pro tvůrčí činnost

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
vedoucí katedry bezpečnostních studií MUP

doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. 
zástupkyně vedoucího katedry právních disciplín a veřejné správy MUP

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 
vedoucí katedry průmyslového vlastnictví MUP
ředitel ÚPODV

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
katedra právních disciplín a veřejné správy MUP

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 
vedoucí katedry mediálních studií MUP

PhDr. Petr Just, Ph.D. 
vedoucí katedry politologie a humanitních studií MUP

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. 
vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy MUP

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
rektor MUP

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. 
vedoucí katedry Asijských studií MUP

doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.
děkan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. 
ředitel Ústavu mezinárodních vztahů

doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
zástupce vedoucí katedry cizích jazyků

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. 
vedoucí katedry obchodu a financí, Provozně ekonomická fakulta ČZU

prof. JUDr. Jiří Srstka 
ředitel o.s. Dilia

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
zástupce ředitele Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. 
vedoucí katedry mezinárodního obchodu MUP

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
zástupce vedoucí katedry anglofonních studií MUP

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 
vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

Jednací řád vědecké rady

v Banskej Bystrici