20 let MUP

Metropolitní univerzita Praha je tu pro vás už 20 let. Oficiálním datem založení je 23. května 2001. Tehdy škola začínala s 37 studenty, dvěma učebnami a dvěma kancelářemi, bez investorů a sponzorů. Naším jediným kapitálem byla práce a zapálení zakladatelky a několika dalších nadšenců. A díky nim, ale také díky všem studentům a později absolventům, kteří tvořili a tvoří dnešní Metropolitní univerzitu Praha a pomáhali budovat její dobré jméno, si můžeme připomínat hlavní mezníky naší historie:

2001 založení Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, prvních 37 studentů
2003 začátek programu Škola bez bariér
2004 akreditace prvního magisterského programu (Mezinárodní vztahy a evropská studia), první partnerská smlouva se zahraniční univerzitou a zahájení programu Erasmus, první promoce, překonání hranice počtu 500 studentů
2005 první program v angličtině (International Relations and European Studies), překonání hranice počtu 1000 studentů
2006 založení Sportovního klubu MUP
2007 první doktorský studijní program (Mezinárodní vztahy a evropská studia), získání statusu univerzity, nový název: Metropolitní univerzita Praha, založení univerzitních středisek v Plzni, Liberci a Hradci Králové
2008 první univerzitní ples
2010 první double degree program
2012 MUP se stala registrovanou výzkumnou organizací, počet studentů dosáhl téměř 6000
2021 MUP vyučuje cca 3000 studentů ve 25 studijních programech v bakalářském, magisterském a doktorském stupni v češtině i angličtině ve dvou pražských budovách, má 9 kateder a 5 vědeckých center, v hodnocení MŠMT se MUP stává nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v Česku, součástí MUP je vydavatelství MUP Press, dva vědecké časopisy (CEJISS a Politics in Central Europe), Sportovní klub MUP a sociální program Škola bez bariér, MUP absolvovalo již přes 15 500 absolventů

Časová osa historie MUP

Významné události z dvacetileté historie MUP v podobě časové osy najdete na speciální webové stránce 20let.mup.cz

Alma mater: Autentické střípky k 20. výročí vzniku MUP

Videodokument natočený kolegy z Katedry mediálních studií: