Studijní pobyty Erasmus+

nabídka programu erasmus+

  • Studijní pobyt - studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 1 – 2 semestry

Od roku 2014 mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ i opakovaně. V rámci jednoho stupně studia tak může student strávit v zahraničí až 12 měsíců; je možno kombinovat studijní pobyt i praktickou stáž, je možno opakovaně vycestovat.

jaké podmínky pro studijní pobyt Erasmus+ je třeba splňovat?

  • Pro účast na studijním pobytu musí být studenti zapsáni minimálně do 2. nebo 3. ročníku bakalářského studia, nebo magisterského studia, nebo do Ph.D. studia.
  • Studijních pobytů se mohou účastnit studenti v prezenční i kombinované formě studia.
  • Studenti musí úspěšně projít výběrovým řízení. Do něj se mohou zapojovat již studenti 1. ročníku bakalářského studia, pokud chtějí vycestovat na studijní pobyt ve 2. ročníku.

ZEMĚ STUDIA V PROGRAMU ERASMUS+

27 členských států EU: 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,

Velká Británie - podmínky studijních pobytů a stáží po Brexitu

členSKé STÁTY EHP

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

KandidátskÉ země

Turecko, Severní Makedonie, Srbsko