Studijní pobyty Erasmus+

nabídka programu erasmus+

  • Studijní pobyt - studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 1 – 2 semestry

Od roku 2014 mohou studenti vyjíždět na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ i opakovaně. V rámci jednoho stupně studia tak může student strávit v zahraničí až 12 měsíců; je možno kombinovat studijní pobyt i praktickou stáž, je možno opakovaně vycestovat.

jaké podmínky pro studijní pobyt Erasmus+ je třeba splňovat?

  • Pro účast na studijním pobytu musí být studenti zapsáni minimálně do 2. nebo 3. ročníku bakalářského studia, nebo magisterského studia, nebo do Ph.D. studia.
  • Studijních pobytů se mohou účastnit studenti v prezenční i kombinované formě studia.
  • Studenti musí úspěšně projít výběrovým řízení. Do něj se mohou zapojovat již studenti 1. ročníku bakalářského studia, pokud chtějí vycestovat na studijní pobyt ve 2. ročníku.

ZEMĚ STUDIA V PROGRAMU ERASMUS+

28 členských států EU: 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

členSKé STÁTY EHP

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

KandidátskÉ země

Turecko, Severní Makedonie, Srbsko