O studiu

Metropolitní univerzita Praha sídlí v Praze, ale svá univerzitní střediska má také v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Univerzita nabízí studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních studií, právní specializace, humanitních nebo mediálních studií a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Kromě českých oborů nabízí tři obory vyučované výlučně v anglickém jazyce.

Metropolitní univerzita Praha tak poskytuje vysokoškolské vzdělávání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

Bakalářské studium   

 • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je tři roky.
 • Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo jeho ekvivalentu v případě studia na zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou).
 • Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů.
 • Kombinovaná forma studia kromě oboru Anglophone Studies je bez přijímacích zkoušek.

Ukončení studia: napsání a obhajoba bakalářské práce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul bakalář (Bc.).

Magisterské studium

 • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je dva roky.
 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stupni doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České republice přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.
 • Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů.
 • Kombinovaná forma studia kromě oborů Anglophone Studies a Mediální studia je bez přijímacích zkoušek.

Ukončení studia: napsání a obhajoba diplomové práce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul magistr (Mgr., Ing.).

Prezenční forma studia

 • Prezenční forma studia je založena na denní výuce od pondělí do pátku.
 • Pro přijetí je třeba složit přijímací zkoušku. Podrobnosti o přijímacích zkouškách viz jednotlivé obory.

Kombinovaná forma studia

 • Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.
 • Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu cca 5x za semestr.

Rigorózní řízení

 • Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia, International Relations and European Studies a Asijská studia a mezinárodní vztahy na MUP se mohou přihlásit do rigorózního řízení oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia nebo International Relations and European Studies.
 • Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví a Evropská studia a veřejná správa na MUP se mohou přihlásit do rigorózního řízení oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví.

Doktorské studium

 • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je tři roky.
 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stupni doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České republice přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.
 • Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční a kombinované formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů.

Ukončení studia: napsání a obhajoba dizertační práce, složení státní doktorské zkoušky, absolventi získají titul doktor (Ph.D.).

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje