O univerzitě

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 14000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 4400 studentům a nabízí obory, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Metropolitní univerzita Praha je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. Právě mezinárodní rozměr ji vyzdvihl na pomyslný první stupínek mezi soukromými vysokými školami. O tom všem svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit po celém světě, zahraniční studenti více než 69 zemí světa, rozvíjející se program Erasmus+, nabídka zahraničních stáží pro absolventy a v neposlední řadě programy Double Degree, které umožňují našim studentům studovat rok na partnerské zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.

VĚDA A VÝZKUM

Kromě vysokého standardu akademické výuky nabízí Metropolitní univerzita Praha svým studentům také četné doprovodné programy v rámci jednotlivých kateder či vědeckých center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky.

Škola bez bariér

Metropolitní univerzita Praha ve své činnosti nezapomíná ani na společenskou odpovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium ve výši školného a studují v bezbariérových budovách. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a po absolvování studia nalézt dobré uplatnění na trhu práce.

Studium jazyků

Katedra cizích jazyků MUP realizuje kromě výuky jazyků v rámci akreditovaných studijních programů také kurzy angličtiny pro zájemce z řad studentů i široké veřejnosti. V rámci celoživotního vzdělávání Metropolitní univerzita Praha také realizuje kurzy českého jazyka pro cizince. MUP vyučuje také vybrané asijské jazyky.

Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka - Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE). Absolventi těchto kurzů i zájemci z řad veřejnosti mohou skládat zkoušky přímo na půdě Metropolitní univerzity Praha, která je oficiálním zkouškovým centrem pro Cambridge Exams v České republice.

Certifikáty

Během studia na MUP je možné získat v rámci jednotlivých studijních oborů specializované certifikáty. Jejich smyslem je prohloubit si v průběhu studia znalosti specifické součásti daného studijního oboru a získat tak hlubší znalosti využitelné v praxi. Více o možnostech získání certifikátů naleznete u popisů jednotlivých oborů.

Sportovní klub MUP

Sportovní klub se zaměřuje na využití volného času studentů a vytváří pro ně širokou nabídku aktivit v průběhu semestrů. Sportovní klub organizuje také sportovní turnaje a týdenní sportovní kurzy (např. lyžařské a cykloturistické zájezdy) a nabízí studentům slevy ve vybraných sportovních centrech v Praze.