O univerzitě

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo více než 17500 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání přibližně 3000 studentům a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut Univerzity.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Metropolitní univerzita Praha je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. Právě mezinárodní rozměr ji vyzdvihl na pomyslný první stupínek mezi soukromými vysokými školami. O tom všem svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit po celém světě, zahraniční studenti více než 70 zemí světa, rozvíjející se program Erasmus+, nabídka zahraničních stáží pro absolventy a v neposlední řadě programy Double Degree, které umožňují našim studentům studovat rok na partnerské zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.

VĚDA A VÝZKUM

Metropolitní univerzita Praha se profiluje i jako vědecká a výzkumná instituce v odborných oblastech, v nichž uskutečňuje studijní programy. Kromě vysokého standardu akademické výuky nabízí Metropolitní univerzita Praha navíc svým studentům také četné doprovodné programy v rámci jednotlivých kateder či vědeckých center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky.

Škola bez bariér

Metropolitní univerzita Praha ve své činnosti nezapomíná ani na společenskou odpovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium a studují v bezbariérových budovách. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a po absolvování studia nalézt dobré uplatnění na trhu práce.

Studium jazyků

Katedra cizích jazyků MUP realizuje kromě výuky jazyků v rámci akreditovaných studijních programů (angličtina, němčina, španělština, francouzština) také intenzivní kurzy angličtiny pro zájemce z řad studentů i široké veřejnosti. V rámci celoživotního vzdělávání Metropolitní univerzita Praha také realizuje kurzy českého jazyka pro cizince. MUP vyučuje také vybrané asijské jazyky. Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka.

Certifikáty

Během studia na MUP je možné získat v rámci jednotlivých studijních programů specializované certifikáty. Jejich smyslem je prohloubit si v průběhu studia znalosti specifické součásti daného studijního programu a získat tak hlubší znalosti využitelné v praxi.

Sportovní klub MUP

Sportovní klub MUP se zaměřuje na využití volného času studentů a vytváří pro ně širokou nabídku aktivit v průběhu semestrů. Sportovní klub organizuje také sportovní turnaje a týdenní sportovní kurzy (např. lyžařské a cykloturistické zájezdy) a nabízí studentům slevy ve vybraných sportovních centrech v Praze.

MODERNÍ PROSTŘEDÍ A VYBAVENÍ

  • 2 kompletně bezbariérové budovy v Praze Strašnicích a v Praze na Jarově
  • dvě plně vybavená multimediální studia, kde mají studenti šanci naučit se práci s kamerou, zkusit si moderování ve studiu, natočit reportáž a následně ji samostatně zpracovat
  • moderně vybavené posluchárny s dataprojektorem a audiozařízením s bezdrátovými mikrofony
  • zabezpečené Wi-fi access pointy
  • studijní informační systém pro studenty
  • vydávání ISIC a ALIVE karet pro studenty
  • relaxační zóny pro setkávání studentů
  • hlídané cyklostojany pro studenty a zaměstnance v objektu univerzity
  • bohatá nabídka knih, odborných periodik a elektronických zdrojů v Odborné knihovně Jiřího Hájka
  • Cafe Bistro MUP