Výuka jazyků při studiu

Nedílnou součástí bakalářských studijních programů na MUP je výuka angličtiny. Zájemci mají možnost studovat i druhý cizí jazyk jako povinně volitelný předmět. Dobrovolně však lze studovat i více jazyků.

MUP má vlastní katedru cizích jazyků, která zajišťuje výuku:

 • angličtiny
 • francouzštiny
 • němčiny
 • španělštiny

V anglicky vyučovaných programech si mohou zvolit zahraniční studenti jako cizí jazyk kromě výše uvedené nabídky jazyků i češtinu pro cizince.

Zájemci mohou dále využít nabídku výuky čínštiny nebo japonštiny, kterou zajišťuje katedra asijských studií.

Při jazykové výuce je uplatňován komunikativní přístup, důraz je kladen na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní). V zájmu zajištění maximální kvality a efektivity výuky jsou studenti před začátkem studia cizího jazyka rozděleni do skupin dle dosažené úrovně v daném jazyce.

Pravidla studia cizích jazyků na Metropolitní univerzitě Praha

Kdo má angličtinu jako povinný předmět?

Angličtina jako cizí jazyk je povinná ve všech bakalářských studijních programech, a to v 1. a 2. ročníku (1.–4. semestr) v prezenční i kombinované formě studia.

Ve 3. ročníku bakalářského studia angličtina povinná není.

V magisterském studiu angličtina povinná není.

Jak absolvovat angličtinu?

Angličtinu můžete absolvovat jako každý jiný předmět: Chodíte na výuku a na konci každého semestru získáváte zápočet.

Angličtinu si také můžete nechat uznat.

Jak probíhá výuka angličtiny?

V prezenční formě studia je angličtina vypsána v rozvrhu jako všechny ostatní předměty, a to 1x týdně.

V kombinované formě je angličtina vypsána vždy do 2 celých sobot za semestr. Výuka probíhá kombinací českého a rodilého mluvčího.

Studenti kombinované formy studia mohou v případě zájmu angličtinu absolvovat i v týdnu s prezenčními studenty – záleží jen na vašich časových možnostech.

Jak si lze nechat angličtinu uznat jako splněnou?

Studijní programy vyučované v českém jazyce

Studentům uznáme angličtinu jako splněnou, pokud splní některou z následujících podmínek:

Všechny 4 zápočty z angličtiny uznáme, pokud student:

 1. Doloží některý z mezinárodních nebo českých uznávaných certifikátů na úrovni B2 nebo vyšší. Typicky jde o zkoušky Cambridge English Certificate, IELTS, TOEIC, TOEFL, City & Guilds Pitman Qualifications, LanguageCert International ESOL, Státní jazyková zkouška, Štátná  jazyková skúška a další. Kompletní seznam uznávaných certifikátů se řídí „Seznamem standardizovaných zkoušek“, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. září 2019, Č.j. MSMT- 24156/2019 (zveřejněný na adrese: http://www.msmt.cz/file/51155/).
 2. Úspěšně absolvuje jakýkoliv odborný předmět ze studijního plánu nebo povinně volitelný předmět v angličtině.
 3. Absolvuje během studia studijní pobyt v rámci Erasmus + nebo na jiné partnerské univerzitě v angličtině.
 4. Při rozřazovacím testu před zahájením výuky prokáže úroveň znalosti angličtiny B2 nebo vyšší.

2 zápočty z angličtiny uznáme, pokud student:

 1. Doloží některý z mezinárodních nebo českých uznávaných certifikátů na úrovni B1. Typicky jde o zkoušky Cambridge English Certificate, IELTS, TOEIC, TOEFL, City & Guilds Pitman Qualifications, LanguageCert International ESOL, Státní jazyková zkouška, Štátná  jazyková skúška a další. Kompletní seznam uznávaných certifikátů se řídí „Seznamem standardizovaných zkoušek“, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. září 2019, Č.j. MŠMT- 24156/2019 (zveřejněný na adrese: http://www.msmt.cz/file/51155/).
 2. Při rozřazovacím testu před zahájením výuky prokáže úroveň znalosti angličtiny B1.

Studijní programy vyučované v anglickém jazyce

Studentům uznáme angličtinu jako splněnou, pokud splní některou z následujících podmínek:

Všechny 4 zápočty z angličtiny uznáme, pokud student:

 1. Doloží některý z mezinárodních nebo českých uznávaných certifikátů na úrovni C1 nebo C2. Typicky jde o zkoušky Cambridge English Certificate, IELTS, TOEIC, TOEFL, City & Guilds Pitman Qualifications, LanguageCert International ESOL, Státní jazyková zkouška, Štátná jazyková skúška a další. Kompletní seznam uznávaných certifikátů se řídí „Seznamem standardizovaných zkoušek“, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. září 2019, Č.j. MSMT- 24156/2019 (zveřejněný na adrese: http://www.msmt.cz/file/51155/).

Lze studovat angličtinu dobrovolně navíc?

Ano. I student magisterského studia nebo 3. ročníku bakalářského studia může dobrovolně studovat angličtinu v rámci probíhající výuky s ostatními studenty. Studium jazyka navíc mimo studijní plán je přístupné všem studentům a platí se za něj poplatek 4.000,- Kč za semestr. Viz Ceník poplatků MUP.

Jak je to s jinými jazyky?

Na MUP vyučujeme také další cizí jazyky:

 • Němčinu
 • Francouzštinu
 • Španělštinu
 • Češtinu pro cizince
 • Japonštinu
 • Čínštinu.

Tyto jazyky si studenti mohou zvolit jako povinně volitelný předmět v semestrech, v němž si volí ze všech vypsaných povinně volitelných předmětů.

Všechny tyto jiné cizí jazyky mohou studenti v případě zájmu studovat také navíc, vždy za poplatek 4.000,- Kč za semestr. Viz Ceník poplatků MUP.