Dny otevřených dveří

Termíny Dnů otevřených dveří

  • 20. 09. 2021 od 17:00 v budově MUP v Praze-Strašnicích.

Program Dne otevřených dveří

(v případě konání standardní formou v budově MUP Praha-Strašnice)

Dny otevřených dveří probíhají od 17:00 v budově MUP v Praze-Strašnicích, Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10 – mapa. Rezervace není nutná.

  1. Společný úvod v 17:00 hod. (cca 50 minut) - vedení univerzity včetně rektora prof. Michala Klímy představí celou univerzitu se všemi jejími studijními programy, možnostmi studia v zahraničí, výukou cizích jazyků, seznámí vás s podmínkami přijímacího řízení a dalšími aktivitami univerzity.
  2. Informační semináře jednotlivých studijních programů (cca 30 minut) – zde si vyberete program, který Vás zajímá; během semináře vám představitel katedry podrobně představí daný program, zodpoví všechny vaše dotazy a zažijete i ukázku přednášky. Rozpis místností jednotlivých seminářů obdrží účastníci na společném úvodu v 17:00 hod.

Všichni jste srdečně zváni!

Účast na dni otevřených dveří Metropolitní univerzity Praha dne 1.9.2021 je umožněna na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (příloha usnesení vlády ze dne 16. srpna 2021 č. 712) osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a splňují jednu z následujících podmínek:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (lze doložit potvrzením o vykonaném testu), nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (lze doložit potvrzením o vykonaném testu, případně potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením), nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu (lze doložit listinným či elektronickým potvrzením), nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od něhož neuplynulo více než 180 dní (lze doložit potvrzením o prodělaném onemocnění od lékaře, potvrzením o pozitivním RT-PCR testu či potvrzením o přítomnosti protilátek).

Splnění podmínek lze doložit jakýmkoliv listinným či elektronickým dokladem běžně uznávaným na základě ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví. Toto je pouze informativní stručný přehled podmínek, plné znění podmínek je v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví přístupném z webu koronavirus.mzcr.cz.