Aktuální vědecké projekty

Climate, Inequality, and Democratic Action: The Force of Political Emotions (CIDAPE)

Poskytovatel: European Research Executive Agency (REA)
Příjemce: Universität Wien
Řešitel: doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D., Mgr. Martin Páv
Typ projektu: HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY
Registrační číslo: 101132327 — CIDAPE

Trust in European Democracies

Poskytovatel: European Research Executive Agency (REA)
Příjemce: INSTITUT FUER VERGLEICHENDE UMFRAGEFORSCHUNG EURASIEN BAROMETER
Řešitel: doc. izr. prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: Mgr. Jakub Charvát, Ph.D., PhDr. Helena Bauerová, Ph.D, Oleksandra Kovalevská, M.A.
Typ projektu: HORIZON Research and Innovation Actions
Registrační číslo: 101095237 — TRUEDEM

Ornament: estetika, politika a metafyzika opakování

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.doc. Michaela Fišerová, Ph.D., Mgr. Lenka Lee, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 23-06827S

UNDER PRESSURE: KRIZE, EMOCE A POLITICKÉ TRANSFORMACE KOLEM ZMĚNY KLIMATU

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Spoluřešitel za MUP: doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.
Další účastníci za MUP: Alexander Burilkov, Ph.D., Mgr. Martin Páv
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 22-00800S

Political potential of conspiracy theories. A study of Poland and Slovenia

Poskytovatel: National Science Centre of Poland
Řešitel: Assoc. Prof. Agnieszka Turska-Kawa
Spoluřešitel za MUP: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Typ projektu: Lead Agency Procedure
Registrační číslo: 2020/39/I/HS5/00176

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel: Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: Ing. Martina Varkočková, Ph.D., Ing. Jaroslav Fingerland
Typ projektu: Program BETA 2 (Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy)
Registrační číslo: TITSMPO939

Integrace v Euroasijské ekonomické unii optikou post-funkcionalismu

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešitel: doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: Ing. Anna Gromilova, Ph.D., Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 21-146655

EU Counter-Terrorism Network (EUCTER)

Poskytovatel: European Commission
Řešitel: UNIVERSITY OF SOUTH WALES, Prof. Dr. Christian Kaunert
Spoluřešitel za MUP: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Typ projektu: Jean Monnet Actions – Jean Monnet Network
Registrační číslo: 620541-EPP-1-2020-1-UK-EPPJMO-NETWORK

Překrásný nový svět: mládež, hudba a třída v českém postsocialismu

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: Mgr. Jakub Machek, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 20-24091S

Dynamika sociálních norem v mezinárodním řádu

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.; prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.; Aleš Karmazin, Ph.D., M.Sc. et M.Sc.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 20-07805S

Urban Policy System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine

Poskytovatel: Mezinárodní visegrádský fond
Účastník za MUP: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Další účastníci za MUP: doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
Typ projektu: výzkumný projekt
Registrační číslo: 21920304
Webová stránka projektu: https://politologia.uni.wroc.pl/Projekty/Urban-Policy-System-in-the-Strategic-Perspective-from-V4-to-Ukraine

The New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT)

Poskytovatel: COST Actions
Účastník za MUP: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Další účastníci za MUP: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.; PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
Typ projektu: expertní síť
Registrační číslo: CA16213

Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach

Poskytovatel: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Řešitel: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
Spoluřešitelé za MUP: doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
Typ projektu: výzkumný projekt
Registrační číslo: 1/0192/18

TRANSCULTURALIDAD, MESTIZAJE Y MUNDIALIZACIÓN EN EL ARTE DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. ORIENTE-OCCIDENTE

Poskytovatel: I+D+i Ministerio de Economía y Competitividad, Španělsko
Řešitel: Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
Typ projektu: výzkumný projekt
Registrační číslo: HAR2017-82394-R

European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH)

Poskytovatel: COST Actions
Účastník za MUP: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Další účastníci za MUP: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Typ projektu: expertní síť
Registrační číslo: CA15137