Cestovní ruch

Chcete, aby se váš koníček stal vaším zaměstnáním? Nastartujte svoji kariéru studiem programu Cestovní ruch a poznávejte svět. Studenti si osvojí znalosti a praktické dovednosti z fungování e-Turismu, cestovních kanceláří, kongresových akcí, destinačního managementu, hotelových a gastronomických zařízení. Moderně koncipované studium zahrnuje také semestrální praxe, přednášky předních expertů, top manažerů a exkurze v podnicích cestovního ruchu.

Proč studovat

 • Získáte široké možnosti uplatnění na pozicích manažerů a specialistů v perspektivním oboru.
 • Při studiu budete moci využít rozsáhlou nabídku praxí, stáží a zahraničních studijních pobytů.
 • Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli a objevíte příležitosti pro vlastní podnikání.
 • Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a nových technologií v cestovním ruchu.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry cestovního ruchu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodního obchodu, právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • Cestovní kanceláře a agentury
 • E-commerce se specializací na online cestovní ruch
 • Mezinárodní hotelové řetězce
 • Kongresový cestovní ruch a event management
 • Management a marketing destinací
 • Management gastronomických zařízení
 • Vlastní podnikání, start-upy

Studijní program: Cestovní ruch
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Nově také v kombinované formě studia:

 • Studium představuje vhodnou příležitost pro kariérní postup a navázání profesních kontaktů.
 • Výuka pobíhá v sobotu, aby bylo možné efektivně sladit pracovní a studijní povinnosti. Podrobnosti o kombinované formě studia.
 • V programu přednášejí zkušení akademici a významní odborníci z praxe.
 • Školné se slevou mohou využít zaměstnanci a členové profesních asociací, podniků a organizací veřejné správy. Podrobnosti naleznete zde.

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

Partneři odborných praxí

 • Asociace cestovních kanceláří ČR
 • AV Media, a.s.
 • CK Periscope svět, s.r.o.
 • Česká centra
 • Česká centrála cestovního ruchu (Agentura CzechTourism)
 • Česká eventová asociace
 • Česká unie cestovního ruchu
 • Economic Impact Art, s.r.o.
 • Exim tours
 • Hilton (Quinn Hotels Praha, a.s.)
 • Hotel Cosmopolitan (Zlatnická s.r.o.)
 • ITS Billa travel
 • KROKEM, s.r.o.
 • Le Hotels Group Praha
 • Maxin PRAGUE, s.r.o.
 • Nacesty.cz
 • Nadace Charty 77 Konto Bariéry
 • Národní rada osob se zdravotním postižením
 • Pestrá, o.p.s. (cestovní kancelář Bezbatour)
 • Pražská informační služba (Prague City Tourism)
 • SIVEK HOTELS, s.r.o.
 • Sportovní klub vozíčkářů
 • Středočeská centrála cestovního ruchu
 • TMI s.r.o. Airline representation
 • Travelport
 • TYRKYS, s.r.o.Adventura
 • Vienna House Andel‘s – hotel (Anděl Investment Praha, s.r.o.)
 • Vienna House Angelo – hotel (UBX Praha 1, s.r.o.)
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Profesní rada

V rámci spolupráce s praxí byla vytvořena Rada profesního studijního programu Cestovní ruch, která je složena z představitelů významných profesních asociací, odborníků podnikového sektoru, veřejné správy a akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha. Seznam členů naleznete na stránce katedry cestovního ruchu.

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaPřijímací zkoušky probíhají formou online testu z angličtiny kontinuálně, a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.