Cestovní ruch

Chcete, aby se váš koníček stal vaším zaměstnáním? Nastartujte svoji kariéru studiem programu Cestovní ruch a poznávejte svět. Studenti si osvojí znalosti a praktické dovednosti z fungování e-Turismu, cestovních kanceláří, kongresových akcí, destinačního managementu, hotelových a gastronomických zařízení. Moderně koncipované studium zahrnuje také semestrální praxe, přednášky předních expertů, top manažerů a exkurze v podnicích cestovního ruchu.

Proč studovat

 • Získáte široké možnosti uplatnění na pozicích manažerů a specialistů v perspektivním oboru.
 • Při studiu budete moci využít rozsáhlou nabídku praxí, stáží a zahraničních studijních pobytů.
 • Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli a objevíte příležitosti pro vlastní podnikání.
 • Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a nových technologií v cestovním ruchu.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry cestovního ruchu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodního obchodu, právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • Cestovní kanceláře a agentury
 • E-commerce se specializací na online cestovní ruch
 • Mezinárodní hotelové řetězce
 • Kongresový cestovní ruch a event management
 • Management a marketing destinací
 • Management gastronomických zařízení
 • Vlastní podnikání, start-upy

Studijní program: Cestovní ruch
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Nově také v kombinované formě studia:

 • Studium představuje vhodnou příležitost pro kariérní postup a navázání profesních kontaktů.
 • Výuka pobíhá v sobotu, aby bylo možné efektivně sladit pracovní a studijní povinnosti. Podrobnosti o kombinované formě studia.
 • V programu přednášejí zkušení akademici a významní odborníci z praxe.
 • Školné se slevou mohou využít zaměstnanci a členové profesních asociací, podniků a organizací veřejné správy. Podrobnosti naleznete zde.

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

Partneři odborných praxí

 • Asociace cestovních kanceláří ČR
 • AV Media, a.s.
 • CK Periscope svět, s.r.o.
 • Česká centra
 • Česká centrála cestovního ruchu (Agentura CzechTourism)
 • Česká eventová asociace
 • Česká unie cestovního ruchu
 • Economic Impact Art, s.r.o.
 • Exim tours
 • Hilton (Quinn Hotels Praha, a.s.)
 • Hotel Cosmopolitan (Zlatnická s.r.o.)
 • ITS Billa travel
 • KROKEM, s.r.o.
 • Le Hotels Group Praha
 • Maxin PRAGUE, s.r.o.
 • Nacesty.cz
 • Nadace Charty 77 Konto Bariéry
 • Národní rada osob se zdravotním postižením
 • Pestrá, o.p.s. (cestovní kancelář Bezbatour)
 • Pražská informační služba (Prague City Tourism)
 • SIVEK HOTELS, s.r.o.
 • Sportovní klub vozíčkářů
 • Středočeská centrála cestovního ruchu
 • TMI s.r.o. Airline representation
 • Travelport
 • TYRKYS, s.r.o.Adventura
 • Vienna House Andel‘s – hotel (Anděl Investment Praha, s.r.o.)
 • Vienna House Angelo – hotel (UBX Praha 1, s.r.o.)
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Profesní rada

V rámci spolupráce s praxí byla vytvořena Rada profesního studijního programu Cestovní ruch, která je složena z představitelů významných profesních asociací, odborníků podnikového sektoru, veřejné správy a akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha. Seznam členů naleznete na stránce katedry cestovního ruchu.

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných bakalářských studijních programů v akademickém roce 2021/2022jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.