Cestovní ruch

Chcete aby se váš koníček stal vaším zaměstnáním? Tak nastartujte svoji kariéru studiem programu Cestovní ruch a poznávejte svět. Komplexně pojatá skladba předmětů nabízí absolventům široké možnosti uplatnění. Studenti si osvojí znalosti a praktické dovednosti z fungování e-Turismu, cestovních kanceláří, kongresových akcí, destinačního managementu, hotelových a gastronomických zařízení. Rozšířené zaměření programu na rozvíjející se segment e-commerce a informačních technologií připraví studenty pro činnosti a budoucí výzvy v rámci online trhu cestovního ruchu. Moderně koncipované studium zahrnuje také semestrální praxe, přednášky předních expertů, top manažerů a exkurze v podnicích cestovního ruchu.

Proč studovat

 • Získáte široké možnosti uplatnění na pozicích manažerů a specialistů v perspektivním oboru.
 • Při studiu budete moci využít rozsáhlou nabídku praxí, stáží a zahraničních studijních pobytů.
 • Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli a objevíte příležitosti pro vlastní podnikání.
 • Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a nových technologií v cestovním ruchu.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry cestovního ruchu.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodního obchodu, právních disciplín a veřejné správy a mezinárodních vztahů a evropských studií.

Kam po studiu

 • Cestovní kanceláře a agentury
 • E-commerce se specializací na online cestovní ruch
 • Mezinárodní hotelové řetězce
 • Kongresový cestovní ruch a event management
 • Management a marketing destinací
 • Management gastronomických zařízení
 • Vlastní podnikání, start-upy

Studijní program: Cestovní ruch
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Nově také v kombinované formě studia

 • Studium představuje vhodnou příležitost pro kariérní postup a navázání profesních kontaktů.
 • Výuka pobíhá v sobotu, aby bylo možné efektivně sladit pracovní a studijní povinnosti. Podrobnosti o kombinované formě studia.
 • V programu přednášejí zkušení akademici a významní odborníci z praxe.
 • Školné se slevou mohou využít zaměstnanci a členové profesních asociací, podniků a organizací veřejné správy. Podrobnosti naleznete zde.

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

Partneři odborných praxí

 • Adventura
 • Asociace cestovních kanceláří ČR
 • Česká centra
 • Česká centrála cestovního ruchu (Agentura CzechTourism)
 • Exim tours
 • Hilton (Quinn Hotels Praha, a.s.)
 • Hotel Cosmopolitan (Zlatnická s.r.o.)
 • ITS Billa travel
 • Nacesty.cz
 • Nadace Charty 77 Konto Bariéry
 • Národní rada osob se zdravotním postižením
 • Pestrá, o.p.s. (cestovní kancelář Bezbatour)
 • Pražská informační služba (Prague City Tourism)
 • Sportovní klub vozíčkářů
 • Středočeská centrála cestovního ruchu
 • TMI s.r.o. Airline representation
 • Travelport
 • Vienna House Andel‘s – hotel (Anděl Investment Praha, s.r.o.)
 • Vienna House Angelo – hotel (UBX Praha 1, s.r.o.)
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Profesní rada

V rámci spolupráce s praxí byla vytvořena Rada profesního studijního programu Cestovní ruch, která je složena z představitelů významných profesních asociací, odborníků podnikového sektoru, veřejné správy a akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha. Seznam členů naleznete na stránce katedry cestovního ruchu.

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 1. 7. 2020 velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.

Rada vysokých škol i Česká konference rektorů nyní vyjednávají s ministerstvem o případných změnách tohoto rozhodnutí, zejména s ohledem na stávající studenty. Do těchto aktivit se zapojila po boku ostatních vysokých škol i Metropolitní univerzita Praha. Pokud se však uvedené podmínky nezmění do zahájení výuky v zimním semestru, rádi bychom ujistili také ty z Vás, kteří se nebudete moci vrátit do České republiky na prezenční výuku, která začíná 26. 10. 2020, že pro Vás zajistíme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných bakalářských studijních programů v akademickém roce 2020/2021 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.