Veřejná správa

Zajímáte se o věci veřejné nebo již pracujete ve veřejné správě a potřebujete si zvýšit kvalifikaci? Studujte program Veřejná správa. Získáte znalosti procesů v rámci veřejné správy, správního práva, ale také evropského a mezinárodního práva.

Proč studovat

 • Seznámíte se se subjekty veřejné správy.
 • Získáte znalosti z oblasti obchodního, občanského, finančního a pracovního práva.
 • Naučíte se pracovat s právními předpisy v praxi.
 • V rámci studia se účastníte projektů i grantů samosprávných územních celků.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry právních disciplín a veřejné správy.

Kam po studiu

 • ústřední a místní správní úřady
 • orgány územní samosprávy
 • vládní i nevládní organizace a instituce
 • mezinárodni a nadnárodní společnosti
 • média
 • řada dalších institucí a podnikatelských subjektů

Studijní program: Veřejná správa
Specializace: Právo ve veřejné správě
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • vedoucí správního odboru MěÚ
 • office manager právní kanceláře
 • kontrolor na NKÚ

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Certifikáty

Studenti mohou získat:

Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě

Certifikát z asijského jazyka (čínština, japonština).

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných bakalářských studijních programů v akademickém roce 2022/2023 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.