Humanitní studia

Baví vás společenské vědy a tíhnete k politologii? Pak jsou Humanitní studia jasná volba. Program nabízí humanitní vzdělání s důrazem na porozumění sociálním, politickým, kulturním a občanským aspektům moderní společnosti v kontextu současných globálních procesů a změn.

 • Získáte základy společenskovědních disciplín, především politologie.
 • Prohloubíte si znalost moderních dějin české společnosti.
 • Pochopíte, jak se česká společnost vyvíjí v kontextu současných globálních změn.
 • Seznámíte se s mediálně známými politology

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry politologie a anglofonních studií.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodních vztahů a evropských studií, mediálních studií a právních disciplín a veřejné správy.

Kam po studiu

 • média
 • diplomacie
 • osvětová, vzdělávací či vědecká oblast
 • organizační struktura neziskového sektoru či politických stran
 • instituce veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy
 • mezinárodní organizace a instituce

Studijní program: Humanitní studia
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Reálné uplatnění absolventů

 • analytik v kanceláří prezidenta
 • redaktoři v médiích (např. Česká televize)

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

KONTAKT

Email: info@mup.cz
Telefon: 274 815 044

Informace pro zahraniční studenty

Všem studentům z tzv. třetích zemí (tedy ze zemí mimo Evropskou unii) bychom chtěli sdělit, že české ministerstvo zdravotnictví vydalo velmi restriktivní mimořádné opatření, zavádějící drastické podmínky pro vstup do Česka, viz zde.
Potvrzení podle uvedeného opatření MUP nevydává a po dobu jeho platnosti tedy nebude žadatelům uděleno vízum.

Rádi bychom ujistili ty z Vás, kteří se nemohou vrátit do České republiky na výuku, že pro Vás zajišťujeme plnohodnotnou výuku online formou až do doby, kdy budete moci přijet a zapojit se do standardní výuky.

Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na této internetové stránce.

Online přihláškaDo prezenční i kombinované formy studia česky vyučovaných bakalářských studijních programů v akademickém roce 2021/2022 jsou uchazeči výjimečně přijímáni bez přijímací zkoušky.

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje