Katedra mediálních studií

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. - vedoucí katedry
 • PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • Mgr. Roman Bradáč
 • PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
 • Mgr. Kamila Klausová
 • Mgr. Jakub Machek, Ph.D.
 • Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
 • PhDr. Martina Vojtěchovská, Ph.D.
 • prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
 • PhDr. Petr Vybíral, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Závozda

Externí akademičtí pracovníci

 • Mgr. Alice Aronová, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Bystrov
 • Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
 • PhDr. Martin Groman, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
 • Mgr. Eva Chlumská
 • Mgr. Vlastimil Ježek
 • Mgr. Cyril Kaplan
 • Mgr. Daniel Köppl
 • Mgr. Tereza Fousek Krobová
 • Václav Legner
 • Mgr. Klára Pospíšilová, MA
 • Mgr. Igor Pruša, Ph.D. et Ph.D.
 • PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
 • doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.
 • Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 • PhDr. et Mgr. Ivana Spurná, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Supa, Ph.D., MA, PGCE
 • Mgr. Markéta Škodová
 • PhDr. Michala Škrábová, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Šmerglová
 • Mgr. Vladěna Šnoblová
 • Mgr. Štefan Švec, Ph.D.
 • Mgr. Terezie Tománková
 • Ing. Jan Vaňous
 • Ing. Jan Vašík
 • Mgr. Vojtěch Záleský
 • Ing. Petr Zvěřina
 • Mgr. Jan Ždimera

Katedra se ve své činnosti soustřeďuje na rozvoj studijního programu Mediální studia v bakalářském a navazujícím magisterském stupni a na rozvoj výzkumných aktivit v oblasti studia médií a mediální komunikace.

Mediální studia jsou svou povahou inter- a transdisciplinární program, který během svého dosavadního vývoje dokázal pojmout celou řadu potenciálních konceptuálních a metodologických přístupů, například dominanci sociologické perspektivy či antropologického pohledu. Katedra mediálních studií MUP svým přístupem respektuje jak interdisciplinaritu programu, tak tradici studia médií v českém prostředí a soustřeďuje se na rozvoj mediálních studií s důrazem na kulturní rozměr mediální komunikace a na aplikovaná mediální studia, zvláště rozvoj mediální gramotnosti a mediální výchovy.

Od svého založení pokrývají mediální studia na MUP celou škálu otázek spojených jak s masovými, tak síťovými médii a jejich kulturním/kulturotvorným rozměrem – a to především v diachronní, historické perspektivě.

BakalářskÉ STUDIUM

Mediální studia

MagisterskÉ STUDIUM

Mediální studia

Rigorózní řízení

Mediální studia

DOKTORSKÉ STUDIUM

Mediální studia

Vědecké CENTRUM

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK)

KONTAKT

Email: ms@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov