Katedra mediálních studií

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. - vedoucí katedry
 • doc. Martin Charvát, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • Mgr. Roman Bradáč
 • PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 • PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D.
 • doc. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Fikejzová
 • PhDr. Martin Groman, Ph.D.
 • Mgr. Kamila Klausová
 • Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Machek, Ph.D.
 • Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.
 • PhDr. Igor Pruša, Ph.D.
 • PhDr. Petr Vybíral, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Závozda

Externí akademičtí pracovníci

 • Ing. Vladimír Bystrov
 • doc. Michaela Fišerová, Ph.D.
 • Mgr. Cyril Kaplan
 • Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
 • Bc. Filip Rožánek
 • Mgr. Michaela Šmerglová
 • Mgr. Štefan Švec, Ph.D.
 • Terezie Tománková

Katedra se ve své činnosti soustřeďuje na rozvoj studijního programu Mediální studia v bakalářském a navazujícím magisterském stupni a na rozvoj výzkumných aktivit v oblasti studia médií a mediální komunikace.

Mediální studia jsou svou povahou inter- a transdisciplinární program, který během svého dosavadního vývoje dokázal pojmout celou řadu potenciálních konceptuálních a metodologických přístupů, například dominanci sociologické perspektivy či antropologického pohledu. Katedra mediálních studií MUP svým přístupem respektuje jak interdisciplinaritu programu, tak tradici studia médií v českém prostředí a soustřeďuje se na rozvoj mediálních studií s důrazem na kulturní rozměr mediální komunikace a na aplikovaná mediální studia, zvláště rozvoj mediální gramotnosti a mediální výchovy.

Od svého založení pokrývají mediální studia na MUP celou škálu otázek spojených jak s masovými, tak síťovými médii a jejich kulturním/kulturotvorným rozměrem – a to především v diachronní, historické perspektivě.

BakalářskÉ STUDIUM

Mediální studia

MagisterskÉ STUDIUM

Mediální studia

Rigorózní řízení

Mediální studia

DOKTORSKÉ STUDIUM

Mediální studia

Vědecké CENTRUM

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK)

KONTAKT

Email: ms@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov