Katedra cizích jazyků

Interní akademičtí pracovníci

 • Mgr. Romana Vančáková
  - vedoucí katedry
 • Mgr. Jan Haňka
  - zástupce vedoucí katedry pro organizaci studia
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
  - zástupce vedoucí katedry pro vědeckou činnost

Oddělení anglického jazyka

 • Mgr. Romana Vančáková
  - vedoucí oddělení
 • Timothy Burdick, M.A.
 • Mgr. Radka Doležalová
 • Mgr. Irena Dominiková
 • Mgr. Damien Galeone
 • Wesley Ross Johnson, B.A., DELTA
 • Mgr. Lenka Kristenová
 • Mgr. Jana Kyselová
 • Christian Thompson, B.A.
 • Ing. Marie Zárubová

Oddělení španělského jazyka

 • Mgr. Lubor Michalička
  - vedoucí oddělení
 • Mgr. Vanda Hanousková

Oddělení německého jazyka

 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
  - vedoucí oddělení

Oddělení francouzského jazyka

 • Mgr. Olga Matić
  - vedoucí oodělení
 • Mgr. Jan Haňka

Oddělení ruského jazyka

 • Mgr. Lenka Pánková, Ph.D.
  - vedoucí oddělení

Oddělení českého jazyka pro cizince

 • Mgr. Radka Doležalová
 • Mgr. Jan Haňka
 • PaedDr. Marta Karlová

Externí akademičtí pracovníci

Oddělení anglického jazyka

 • Mgr. Vladimíra Bendová
 • Mgr. Tomáš Vaníček

Oddělení španělského jazyka

 • Bc. Kateřina Gilíková
 • Pablo Chacón

Oddělení německého jazyka

 • Mgr. Dagmar Maříková
 • PaedDr. Helena Salačová
 • Mgr. Hana Scheinherrová

Oddělení francouzského jazyka

 • Mgr. Marcela Macháčková

Oddělení ruského jazyka

 • Mgr. Marcela Macháčková

Oddělení českého jazyka pro cizince

 • Mgr. Kateřina Kočová
 • Mgr. Hana Scheinherrová
 • Mgr. Karolína Šípalová

Katedra cizích jazyků garantuje a realizuje výuku cizích jazyků pro nefilologické studijní obory Metropolitní univerzity Praha, konkrétně jazyka anglického, německého, francouzského, španělského, ruského a češtiny pro cizince. Pro tyto jazyky rozvíjí i odpovídající vědeckou činnost zaměřenou zejména na metodologické aspekty výuky cizích jazyků.

Zároveň je katera cizích jazyků akreditovaným zkušebním centrem Cambridge English Language Assessment, akreditovaným na zkoušky PET, FCE, CAE a CPE. Umožňuje studentům i zájemcům z řad veřejnosti získat mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka.

KONTAKT

Email: kcj@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov