Katedra cizích jazyků

Interní akademičtí pracovníci

 • Mgr. Jan Haňka
  - vedoucí katedry
 • Mgr. Lubor Michalička
  - zástupce vedoucího katedry
 • Mason Lee Adams
 • Mgr. Radka Doležalová
 • Mgr. Damien Galeone
 • Mgr. Vanda Hanousková
 • PaedDr. Marta Karlová
 • Mgr. Olga Matić
 • Mgr. Jan Papaj

Externí akademičtí pracovníci

 • Mgr. Hana Scheinherrová
 • Mgr. Michaela Vosecká

Katedra cizích jazyků garantuje a realizuje výuku cizích jazyků pro nefilologické studijní programy Metropolitní univerzity Praha, konkrétně jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a češtiny pro cizince. Pro tyto jazyky rozvíjí i odpovídající vědeckou činnost zaměřenou zejména na metodologické aspekty výuky cizích jazyků.

KONTAKT

Email: kcj@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov