Katedra mezinárodního obchodu

Interní akademičtí pracovníci

 • Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • MUDr. Jan Fiala, Ph.D. 
 • doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
 • RNDr. Martin Hála, CSc.
 • Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
 • Ing. Arshad Hayat, M.A., MSc., Ph.D.
 • Ing. Philip Katz, B.A.
 • Ing. Martin Lukavec, Ph.D.
 • Ing. Radek Maxa, Ph.D.
 • Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.
 • doc. Ing. Tereza Němečková, Ph.D.
 • Shahab Sharfaei, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
 • Ing. Martina Šípková, MBA, Ph.D.
 • Ing. Alžběta Zíková, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • Dan Ravick Fiala, MBA
 • Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
 • Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.
 • Ing. Milan Postler, Ph.D.
 • Ing. Monika Smělá
 • PhDr. Mgr. Traian Urban, Ph.D.

Katedra mezinárodního obchodu zaštiťuje výuku v bakalářském programu Mezinárodní obchod / International Business  a magisterském programu Regionální studia a mezinárodní obchod / Regional Studies and International Business. Výzkumná činnost katedry zahrnuje různé aspekty vývoje současných mezinárodních ekonomických vztahů (např. nové teorie mezinárodního obchodu, aktuální otázky mezinárodního měnového systému (včetně EMU), problematiku rostoucího postavení rozvojových zemí v mezinárodním obchodě, analýzu zahraničního obchodu ČR, společnou obchodní politiku Evropské unie, aj.).

Pro studenty pravidelně připravuje setkání s odborníky z praxe, pro širší odbornou komunitu pak semináře a odborné konference.

BakalářskÉ STUDIUM

International Business

Mezinárodní obchod

MagisterskÉ STUDIUM

Regionální studia a mezinárodní obchod

Regional Studies and International Business

KONTAKT

Email: mo@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice