Katedra mezinárodního obchodu

Interní akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucí katedry
 • Ing. Tereza Němečková, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucí katedry
 • Ing. Tomasz Bronislaw Czapran, Ph.D.
 • MUDr. Jan Fiala, Ph.D. 
 • doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
 • Ing. Eva Fielko, Ph.D.
 • RNDr. Martin Hála, CSc.
 • Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
 • Ing. Arshad Hayat, M.A., MSc.
 • doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
 • Ing. Philip Katz, B.A.
 • prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
 • Ing. Renata Mudrová, Ph.D.
 • JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
 • doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
 • Ing. Martina Šípková, MBA, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
 • Ing. Alžběta Zíková, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
 • Ing. Daniela Čermáková
 • Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
 • Ing. Lenka Fiřtová
 • Ing. Marie Fišerová, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Lukáš Frýd
 • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Kalinová
 • Mgr. Vědunka Kopečná
 • Ing. Martin Lukavec
 • doc. Ing. Jana Marková, CSc.
 • Ing. Radek Maxa, Ph.D.
 • Ing. Milan Postler, Ph.D.
 • Martin John David Quigley, LL.M.
 • JUDr. Tomáš Sejkora

Katedra mezinárodního obchodu zaštiťuje výuku v bakalářském programu Mezinárodní obchod / International Business  a magisterském programu Regionální studia a mezinárodní obchod / Regional Studies and International Business. Výzkumná činnost katedry zahrnuje různé aspekty vývoje současných mezinárodních ekonomických vztahů (např. nové teorie mezinárodního obchodu, aktuální otázky mezinárodního měnového systému (včetně EMU), problematiku rostoucího postavení rozvojových zemí v mezinárodním obchodě, analýzu zahraničního obchodu ČR, společnou obchodní politiku Evropské unie, aj.).

Pro studenty pravidelně připravuje setkání s odborníky z praxe, pro širší odbornou komunitu pak semináře a odborné konference.

BakalářskÉ STUDIUM

International Business

Mezinárodní obchod

MagisterskÉ STUDIUM

Regionální studia a mezinárodní obchod

Regional Studies and International Business

KONTAKT

Email: mo@mup.cz
Sídlo katedry: budova Žižkov