Katedra právních disciplín a veřejné správy

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab.
  - vedoucí katedry
 • doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • JUDr. Vladimír Novotný
  - zástupce vedoucího katedry
 • doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
 • PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D.
 • prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
 • JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D.
 • JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
 • JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 • JUDr. Jana Odehnalová, Ph.D.
 • JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D.
 • JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
 • JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
 • JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
 • Mgr. Jitka Dáňová
 • Mgr. Luboš Janák
 • PhDr. Ivan Koutecký, CSc.
 • JUDr. Jiří Křepelka
 • JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
 • PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.
 • JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Veronika Sirková
 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.
 • JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.
 • JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.
 • Ing. Světlana Vlčková
 • Ing. Mojmír Volf
 •  

Katedra organizuje pedagogickou činnost se zaměřením na předměty z oblasti právních disciplín vyučované v rámci MUP.

V bakalářském programu Veřejná správa se katedra zaměřuje na studium právní problematiky, zejména pak právních odvětví správního práva, teorii veřejné správy, občanského, obchodního práva, práva finančního, pracovního, sociálního zabezpečení, jakož i práva evropského a mezinárodního.

V programu Evropská studia a veřejná správa se zaměřuje na vzdělávání v oblasti Evropské unie, Rady Evropy a dalších evropských a mezinárodních organizací, zabývá se vazbami mezi Evropskou unií, členskými státy a významnými centry mezinárodních vztahů, a to z pohledu politického, právního, ekonomického, geografického.

Vědecké zaměření se v posledních letech rozšiřuje do sféry právní realizace základních lidských práv, práv občanských a taktéž práv v oblasti hospodářské, sociální a kulturní.

BakalářskÉ STUDIUM

Veřejná správa

MagisterskÉ STUDIUM

Evropská studia a veřejná správa

Vědecké CENTRUM

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva (CSVEP)

KONTAKT

Email: pdvs@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov