Katedra právních disciplín a veřejné správy

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
  - vedoucí katedry
 • JUDr. Jana Odehnalová, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
 • doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
 • JUDr. Roman Horáček, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D.
 • JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA
 • JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D.
 • JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
 • JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.
 • JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.

Katedra organizuje pedagogickou činnost se zaměřením na předměty z oblasti právních disciplín vyučované v rámci MUP.

V bakalářském programu Veřejná správa se katedra zaměřuje na studium právní problematiky, zejména pak právních odvětví správního práva, teorii veřejné správy, občanského, obchodního práva, práva finančního, pracovního, sociálního zabezpečení, jakož i práva evropského a mezinárodního.

V programu Evropská studia a veřejná správa se zaměřuje na vzdělávání v oblasti Evropské unie, Rady Evropy a dalších evropských a mezinárodních organizací, zabývá se vazbami mezi Evropskou unií, členskými státy a významnými centry mezinárodních vztahů, a to z pohledu politického, právního, ekonomického, geografického.

Vědecké zaměření se v posledních letech rozšiřuje do sféry právní realizace základních lidských práv, práv občanských a taktéž práv v oblasti hospodářské, sociální a kulturní.

BakalářskÉ STUDIUM

Veřejná správa

MagisterskÉ STUDIUM

Evropská studia a veřejná správa

Vědecké CENTRUM

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva (CSVEP)

KONTAKT

Email: pdvs@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov