Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva

CSVEP03
CSVEP01
CSVEP07
CSVEP04
CSVEP08
CSVEP05
CSVEP06
CSVEP09

Základní informace

  • Centrum je integrující vědeckovýzkumnou skupinou sdružující interní a externí pracovníky katedry právních disciplín a veřejné správy, případně jiných kateder MUP nebo dalších přizvaných externistů,
  • Centrum koncipuje, projednává a organizuje vědeckou činnost zaměřenou na granty, konference, publikace a pod., tak, aby byl účelně naplňován obsah dokumentu ADZ, včetně grantového či RIVového směřování katedry,
  • Centrum posuzuje úroveň a zabezpečení vědeckého obsahu výuky oborů Veřejná správa a Evropská studia a veřejná správa v souladu s jejich akreditací.

   Více    

Kontakt:
JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D.

Vedoucí centra

csvep@mup.cz

http://csvep.mup.cz