Iberoamerické centrum

IA00
IA0
IAC10
IAC11
IAC12
IAC13
IAC14
IAC15
IAC16
IAC2
IAC20
IAC26
IAC21
IAC4
IAC25
IAC5

Základní informace

Iberoamerické centrum MUP (IAC) je platformou pro interdisciplinární diskusi, výzkum a vzdělávání zaměřené na region Severní a Jižní Ameriky a Karibiku.

Naše centrum přistupuje k této oblasti jako k vysoce politicky, historicky a kulturně různorodému regionu s odlišným stupněm zapojení do mezinárodního dění. Svým celistvým zaměřením na sever i jih amerického kontinentu včetně Karibiku zdůrazňuje Iberoamerické centrum vzájemnou provázanost španělsky, anglicky, portugalsky i francouzsky hovořících zemí Severní a Jižní Ameriky, v nichž některá regionální a transnacionální témata jako obchod, bezpečnost a migrace jsou přinejmenším stejně důležitá jako agenda jednotlivých států.

Na dosažení těchto cílů spolupracuje IAC s řadou výzkumných pracovišť v ČR a zahraničí. Pořádá expertní setkání, mezinárodní konference a vyvíjí vlastní badatelskou činnost.

Studujícím nabízí Iberoamerické centrum Certifikát iberoamerických studií – podmínky pro získání Certifikátu

Médiím nabízejí spolupracovníci centra fundovaný komentář k zahraničně - politickým událostem týkajícím se amerického kontinentu, zejména pak k otázkám obrany a bezpečnosti, diplomacie, migrace, menšin a volebním procesům. Více informací

Náš tým

 

Další ročník IBEROAMERICKÉ CENY je vyhlášen!
Studenti předkládají odborné práce na jakékoli téma přímo související s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem. Zúčastnit se mohou studenti všech univerzitních oborů na českých vysokých školách, jejichž mateřským jazykem není španělština ani portugalština. Cenu uděluje rektor UK a je spojena s finanční odměnou. Uzávěrka 15. 3. 2024. Více na webových stránkách: https://premioiberoamericano.cz

Kontakt:
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.

Vedoucí centra

katerina.brezinova@mup.cz
+420 775 652 260

http://iac.mup.cz

Zobrazit profil