Certifikát iberoamerických studií

Certifikát Iberoamerických studií MUP mohou získat studující bakalářského nebo magisterského stupně studia Metropolitní univerzity Praha v prezenční formě studia, kteří splňují všechny níže uvedené podmínky.

O udělení certifikátu požádá studující vyplněním příslušného formuláře (umístěn na SIS), který musí nejpozději do data konání státní závěrečné zkoušky předložit ke kontrole na studijním oddělení MUP. Posouzení úspěšného splnění podmínek pro udělení certifikátu je plně v kompetenci vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha, Dr. Kateřiny Březinové.

KRITÉRIA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU IBEROAMERICKÝCH STUDIÍ

Pro udělení Certifikátu je třeba, aby student/studentka splnil/a níže uvedená kritéria: Kurzy (č.1), Jazyková příprava (č.2) a Odborná práce (č. 3).

KURZY:

a) na bakalářském stupni absolvování alespoň 3 kurzů zaměřujících se explicitně na Latinskou Ameriku. Do těchto povinností jsou zahnuty relevantní kurzy absolvované na Metropolitní univerzitě Praha i relevantní kurzy absolvované v rámci studijního pobytu v zahraničí podléhající schválení vedoucí Iberoamerického centra na základě předloženého sylabu absolvovaného kurzu.

b) na magisterském stupni absolvování alespoň 3 kurzů zaměřujících se explicitně na Latinskou Ameriku. Do těchto povinností mohou být zahnuty relevantní kurzy absolvované na Metropolitní univerzitě Praha i relevantní kurzy absolvované v rámci studijního pobytu v zahraničí podléhající schválení vedoucí Iberoamerického centra na základě předloženého sylabu absolvovaného kurzu.

V aktuálním akademickém roce jsou pro certifikát relevantní následující kurzy*

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:MAGISTERSKÉ STUDIUM:
USA a Latinská Amerika USA a Latinská Amerika
Teritoriální kurs: Mexiko a Střední Amerik Transnational Migration
The Americas Political and Security Issues in Latin America
Kurs s relevantní teritoriální tematikou na partnerské univerzitě v zahraničí Transnacionální migrace
  Kurs s relevantní teritoriální tematikou na partnerské univerzitě v zahraničí

*Nabídka bude v každém akademickém roce aktualizována.

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA:

uchazeči o získání Certifikátu ovládají cizí jazyk daného teritoria (španělština, portugalština) alespoň v následujícím rozsahu:

 • oficiální zkoušky DELE, PLE;
 • studium minimálně po dobu 4 semestrů na MUP;
 • prokázaná znalost ze středoškolských studií;
 • absolvování studia na zahraniční vysoké škole ve španělském/portugalském jazyce v rámci studijního pobytu v rozsahu alespoň jeden semestr.

ODBORNÁ PRÁCE:

pro úspěšné získání Certifikátu je třeba, aby studenti prokázali dlouhodobý seriózní zájem o region Latinské Ameriky, a to formou úspěšného splnění alespoň jedné z následujících aktivit.

 • aktivní, dlouhodobé zapojení do činnosti Iberoamerického centra MUP;
 • publikace odborného článku s relevantní tematikou (studenti magisterského studia);
 • prezentace na studentské konferenci;
 • kvalifikační práce na relevantní téma;
 • zapojení do interního grantu MUP na relevantní téma (studenti magisterského studia);
 • aktivní, dlouhodobé zapojení do Buddy systému pro zahraniční studenty z Latinské Ameriky, Španělska či Portugalska na MUP;
 • pracovní stáž v relevantní zemi, nebo instituci;
 • jiná vhodná aktivita prokazující dlouhodobý zájem o problematiku Latinské Ameriky (například Letní škola, kurzy absolvované v zahraničí během programu Erasmus apod.);

Kontakt:
Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D.
katerina.brezinova@mup.cz

aktivní, dlouhodobé zapojení do činnosti Iberoamerického centra MUP;

-           publikace odborného článku s relevantní tematikou (studenti magisterského studia);

-           prezentace na studentské konferenci;

-           kvalifikační práce na relevantní téma;

-           zapojení do interního grantu MUP na relevantní téma (studenti magisterského studia);

-           aktivní, dlouhodobé zapojení do Buddy systému pro zahraniční studenty z Latinské Ameriky, Španělska či Portugalska na MUP;

-           pracovní stáž v relevantní zemi, nebo instituci;

-           jiná vhodná aktivita prokazující dlouhodobý zájem o problematiku Latinské Ameriky (například Letní škola, kurzy absolvované v zahraničí během programu Erasmus apod.);