Praktické stáže Erasmus+

Pracovní zkušenost ve firmách a institucich v zemích zapojených do programu ERASMUS+

Studenti mohou vyjíždět na studijní pobyty a praktické stáže ERASMUS+ i opakovaně. V rámci jednoho stupně studia tak lze strávit v zahraničí až 12 měsíců; je možno kombinovat studijní pobyt i praktickou stáž.

Jaké podmínky pro praktickou stáž Erasmus+ je třeba splňovat?

  • pro účast na praktické stáži musí být studenti zapsáni do bakalářského, magisterského nebo doktorského studia,
  • vyjíždět mohou i studenti 1. ročníku bakalářského studia a absolventi do 1 roku od vykonání státnic,
  • praktických stáží se mohou účastnit studenti v prezenční i kombinované formě studia,
  • stáž musí být na plný úvazek (tj. 40 hodin týdně) a pracovní náplň musí odpovídat oboru studenta,
  • minimální délka stáže je 2 měsíce.