Promoce

Promoce Metropolitní univerzity Praha jsou slavnostním akademickým obřadem udílení akademického titulu. Promoce se konají v zasedacím sále budovy Magistrátu  hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Přesné datum a čas začátku promočního obřadu Vám emailem sdělí pracovnice studijního oddělení MUP. Do budovy Magistrátu Hlavního města Prahy je třeba se dostavit s dostatečným časovým předstihem, tj. alespoň 45 minut před začátkem promoce.

OMEZENÍ KAPACITY - VSTUPENKY

Vzhledem k platným opatřením orgánů veřejné moci je omezen celkový počet účastníků promocí. Z tohoto důvodu se mohou s každým promujícím absolventem účastnit promočního obřadu maximálně 4 další osoby. Metropolitní univerzita Praha za tímto účelem připraví elektronické vstupenky na promoční obřady, které budou absolventům včas rozeslány emailem spolu s pozvánkou na promoci; vstupenky jsou bezplatné. Těmito vstupenkami se hosté prokáží pověřeným zaměstnancům MUP při příchodu do zasedacího sálu.

PODMÍNKY VSTUPU

Připomínáme, že účast na promocích absolventů Metropolitní univerzity Praha je umožněna absolventům i hostům na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a splňují jednu z následujících podmínek:

a)       osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (lze doložit potvrzením o vykonaném testu), nebo

b)      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (lze doložit potvrzením o vykonaném testu, případně potvrzením od zaměstnavatele, potvrzením ze školy, účastnila-li se osoba testování ve škole nebo čestným prohlášením), nebo

c)       osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu (lze doložit listinným či elektronickým potvrzením), nebo

d)      osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od něhož neuplynulo více než 180 dní (lze doložit potvrzením o prodělaném onemocnění od lékaře, potvrzením o pozitivním RT-PCR testu či potvrzením o přítomnosti protilátek).

Splnění podmínek lze doložit jakýmkoliv listinným či elektronickým dokladem běžně uznávaným na základě ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo také čestným prohlášením. Toto je pouze informativní stručný přehled podmínek, plné znění podmínek je v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Splnění podmínek pro účast na promocích prokáží hosté předložením jednoho z výše uvedených potvrzení pověřeným pracovníkům MUP při příchodu do zasedacího sálu. Promující absolventi také potvrdí svou přítomnost na promocích a splnění výše uvedených podmínek pracovnicím studijního oddělení MUP při příchodu do zasedacího sálu.

ZAKRYTÍ ÚST A NOSU

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN upravuje případy povinného zakrývání úst a nosu; pro promoce platí následující pravidla:

Hosté:
Hosté mají povinnost po celou dobu přítomnosti na obřadu mít zakrytá ústa a nos, pokud se na ně nevztahuje některá jiná z výjimek (např. děti do doby zahájení povinné školní docházky, osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti nošení zakrytí úst a nosu atd.).

Absolventi a akademičtí pracovníci:
Promoce jsou slavnostním zakončením vzdělávacího procesu a jsou tedy jeho nedílnou součástí. Při poskytování vzdělávání nemusí mít akademičtí pracovníci zakrytí úst a nosu. Studenti nemusí mít zakrytí úst a nosu při vzdělávání, pokud sedí; tato výjimka tedy platí i pro absolventy při slavnostním zakončení vzdělávacího procesu. Povinnost zakrytí úst a nosu dále neplatí pro účastníky fotografování organizovaného školou; vzhledem k tomu, že slavnostní nástup a odchod absolventů je fotografován, nemusí mít absolventi zakrytí úst a nosu ani při slavnostním nástupu (fotografování), ani při obřadu (absolventi sedí), ani při slavnostním odchodu (fotografování).
Dobrovolné zakrytí úst a nosu je samozřejmě všem zájemcům povoleno.