Promoce

Promoce Metropolitní univerzity Praha jsou slavnostním akademickým obřadem udílení akademického titulu. Promoce se konají v zasedacím sále budovy Magistrátu  hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. Rozpis aktuálních promocí a informace k jednotlivým obřadům naleznete v SIS.

Absolventi přichází 45 minut před začátkem obřadu, a to do šatny v 1. patře, kde jim jsou zapůjčeny taláry. Následuje neveřejná zkouška promocí. Hosté, kteří absolventy doprovázejí, jsou pozváni do sálu 15 minut před začátkem promoce. Celý obřad trvá cca 50 minut. Absolventi během obřadu obdrží tubusy s diplomy o úspěšném absolvování studia. Následuje absolventský projev a celý obřad je ukončen proslovem rektora Metropolitní univerzity Praha. Za zvuku písně Gaudeamus igitur opustí absolventi a pedagogové zasedací sál a před budovou magistrátu následuje focení. Na stránkách www.promoce.cz si následně absolventi mohou vybrané fotografie objednat.