Zahraniční spolupráce

Poznávejte svět

Zahraniční spolupráce je pro MUP klíčovou aktivitou:

 • více než 140 prestižních partnerských evropských univerzit v rámci programu ERASMUS+,
 • dalších více než 60 partnerských univerzit mimo program ERASMUS+,
 • prestižní studium v Double Degree programech,
 • více než 150 studentů každoročně vyjíždí na semestrální nebo celoroční studijní pobyty,
 • multikulturní atmosféra univerzity vytvářená téměř 250 zahraničními výměnnými studenty,
 • uznání studijních výsledků po návratu ze studijního pobytu,
 • praktické stáže pro studenty a absolventy, které každoročně absolvuje přibližně 50 účastníků.

Program ERASMUS+

Program ERASMUS+ nabízí studentům s finanční podporou EU:

STUDIJNÍ POBYTY NA UNIVERZITÁCH

 • semestrální nebo celoroční studijní pobyty na partnerských vysokých školách,

Praktické stáže

 • praktické stáže v délce 2 - 12 měsíců ve firmách a institucích v zemích zapojených do programu ERASMUS+
  (absolventi do jednoho roku od ukončení studia také mohou absolvovat praktickou stáž),
 • dlouhodobé odborné stáže – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU IPO) v Alicante a Evropský patentový úřad (EPO) v Mnichově.

Programy Double Degree

Prestižní studium pro nejlepší studenty MUP na vybraných evropských i mimoevropských univerzitách:

 • dvousemestrální studium na partnerské univerzitě ve shodném studijním oboru jako na MUP,
 • programy Double Degree v bakalářských i magisterských oborech,
 • vzájemné uznání studijních výsledků,
 • studium na zahraniční univerzitě bez dalšího příplatku ke školnému,
 • na evropských univerzitách studium s grantem Erasmus+,
 • po úspěšném ukončení studia získávají absolventi diplom partnerské univerzity i MUP.

Mimoevropská spolupráce

 • studium na univerzitách mimo EU po dobu jednoho nebo dvou semestrů,
 • na vybraných univerzitách možnost finanční podpory z programu Erasmus+ (mezinárodní kreditová mobilita).