Double Degree

Programy Double Degree umožňují jednoleté studium na partnerské univerzitě ve shodném studijním oboru. Studijní výsledky jsou vzájemně uznávány a po ukončení studia všichni účastníci programu získají diplom partnerské univerzity a Metropolitní univerzity Praha.

Programy Double Degree jsou otevřeny pro studenty bakalářského i magisterského studia, přičemž výběrové řízení se koná v průběhu studia. Účast je studentům MUP umožněna bez dalšího příplatku ke školnému a je navíc finančně podpořena grantem Erasmus+.

Univerzita

Stupeň studia

Obory

Vyučovací jazyk

Univerzita Pavla Josefa Šafárika

Slovensko

bakalářský

Veřejná správa

slovenština

Univerzita Mateja Bela

Slovensko

bakalářský
magisterský
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Politologie
slovenština

SRH Hochschule Berlin

Německo

magisterský

International Relations and European Studies;

Regional Studies and International Business;

Regionální studia a mezinárodní obchod

angličtina

University of Trento

Itálie

magisterský

International Relations and European Studies;

Mezinárodní vztahy a evropská studia

angličtina

Manipal University

Indie

magisterský

International Relations and European Studies;

Mezinárodní vztahy a evropská studia

angličtina