Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Bakalářské studium

Program Double Degree ve spolupráci s touto partnerskou univerzitou na Slovensku mohou absolvovat studenti bakalářského oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Student získá diplom obou univerzit, pokud absolvuje 2 semestry na Univerzitě Mateja Bela (2. ročník) a úspěšně ukončí studium na MUP.

Magisterské STUDIUM

Program Double Degree ve spolupráci s touto partnerskou univerzitou na Slovensku mohou absolvovat studenti magisterského oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a oboru Politologie. Student získá diplom obou univerzit, pokud absolvuje 2 semestry na Univerzitě Mateja Bela (2. a 3. semestr) a úspěšně ukončí studium na MUP.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Do výběrového řízení pro bakalářské studium se mohou přihlásit studenti prvních ročníků bakalářského oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia.

Do výběrového řízení pro magisterské studium se mohou přihlásit studenti posledních ročníků bakalářského oboru, případně na začátku prvního roku magisterského oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia.

Na partnerské univerzitě probíhá studium ve slovenském jazyce. Termín výběrového řízení bude včas upřesněn. Účast v programu Double Degree bude studentům MUP umožněna bez dalšího příplatku ke školnému a je navíc finančně podpořena grantem Erasmus.

Pro více informací o výběrovém řízení a přihláškách kontaktujte zahraniční oddělení.